Χρήσιμα βιβλία

Παρακάτω υπάρχει μια μικρή λίστα βιβλίων που αφορούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο το Μακεδονικό ζήτημα.

Βιβλία που εξηγούν το θέμα του Μακεδονικού

– “Μακεδονία και η Σκοπιανή απειλή” – του Κώστα Γκριτζώνα

Πληροφορίες: Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα: Αβέρωφ 2, τ.κ. 10433, τηλ.: 2105238305, fax: 2105238959

Περίληψη βιβλίου

Η γνώση της προϊστορίας του Μακεδονικού Ζητήματος είναι αναγκαία για να γίνουν κατανοητές οι ανησυχίες της Ελλάδας. Το πρόβλημα με τα Σκόπια δεν περιορίζεται στο όνομα και στα σύμβολα που διεκδικεί, αλλά πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας της χώρας μας που προκύπτει από τον εθνικισμό των σκοπιανών, οι οποίοι όχι μόνον αποπειρώνται να σφετερισθούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, αλλά και αμφισβητούν το εδαφικό καθεστώς της Μακεδονίας.

Γι’ αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε την εξέλιξη αυτού του ζητήματος στη διάρκεια περισσότερο του ενός αιώνος, ξεκινώντας από τις ρίζες του, αρχίζοντας από τα γεγονότα της δεκαετίας του 1870, τα οποία συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των κατοπινών κοινωνικών, πολιτικών και εθνικής σημασίας εξελίξεων στα Βαλκάνια σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα. Η γνώση της εξέλιξης του Μακεδονικού Ζητήματος μετά τον β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βοηθά να κατανοηθεί γιατί οι ηγεσίες του κρατιδίου των Σκοπίων δεν πρόκειται να παραιτηθούν ποτέ από τις διεκδικητικές αξιώσεις τους επί της ελληνικής Μακεδονίας, όσον καιρό κι αν χρειαστεί να περιμένουν την ικανοποίησή τους. Επίσης βοηθά να συνειδητοποιηθεί γιατί είναι από κάθε άποψη αδικαιολόγητος και εθνικά επιζήμιος ο εφησυχασμός των εκάστοτε ελληνικών Κυβερνήσεων.

Βιβλία που καταρρίπτουν την προπαγάνδα των Σκοπιανών

– Η γενετική ιστορία της Ελλάδας – Το DNA των Ελλήνων (Β’ έκδοση)

Πληροφορίες: Εκδόσεις Δέσποινας Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 200376

Περίληψη βιβλίου

Οι μελέτες του DNA των σύγχρονων ανθρώπων είναι μάρτυρες του ιστορικού και προϊστορικού παρελθόντος εξίσου αξιόπιστοι με τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις ιστορικές μαρτυρίες, εφόσον το γενετικό υλικό μεταβιβάζεται σχεδόν αυτούσιο από τους πανάρχαιους προγόνους στους σημερινούς απογόνους τους. Ως εκ τούτου, το βιβλίο αυτό επιδιώκει να παντρέψει τον σύγχρονο κλάδο της Γενετικής με την Ιστορία, την Αρχαιολογία, τη Γλωσσολογία, την Ανθρωπολογία, την Παλαιοντολογία, ακόμη και τη Μυθολογία, για να δώσει επιστημονικές απαντήσεις σε ερωτήματα για την ταυτότητα και την καταγωγή των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας.

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες της γενετικής, ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να ακολουθήσει τη λογική των επιστημονικών δημοσιευμάτων, το βιβλίο παραθέτει τα πιο σύγχρονα επιστημονικά στοιχεία για τη γενετική σύσταση των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας και τα συγκρίνει με αντίστοιχα δεδομένα από λαούς της Βαλκανικής, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η γενετική κληρονομιά των σύγχρονων Ελλήνων παρέχει τα στοιχεία για να περιγραφεί η γενετική ταυτότητα μας και για να ιχνηλατηθούν οι προγονικές βιολογικές ρίζες μας. Δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα για την εγκατάσταση των προγόνων μας στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο, για τη σχέση σύγχρονων και αρχαίων Ελλήνων και για τις αλληλεπιδράσεις των Ελλήνων με άλλους λαούς από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Η DNA υπογραφή των Ελλήνων αντικατοπτρίζει, ακόμη και σήμερα, την εξάπλωση των αρχαίων Ελλήνων και αποδεικνύει τη συνέχεια των Ελλήνων στον χώρο και στον χρόνο.

Tο επιστημονικό αυτό κείμενο απευθύνεται, όχι μόνο στους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί με τρόπο υπεύθυνο για τα ευαίσθητα ζητήματα της γενετικής ταυτότητας και ιστορίας των Ελλήνων.

– Η γενετική καταγωγή των Ελλήνων

Πληροφορίες: Εκδόσεις Δέσποινας Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 200376

Περίληψη βιβλίου

Η προέλευση και η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και η καταγωγή σημερινών και αρχαίων πληθυσμών πάντοτε γοήτευε τόσο τους επιστήμονες, όσο και τους απλούς ανθρώπους. Στο βιβλίο αυτό επιδιώκεται να συγκεραστούν τα ευρήματα και συμπεράσματα της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της ανθρωπολογίας, της παλαιοντολογίας, και ενίοτε της γλωσσολογίας και της μυθολογίας με τα αποτελέσματα της Γενετικής για να δοθούν με εκλαϊκευμένο τρόπο επιστημονικές απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα και να υποστηριχτούν ή να αμφισβητηθούν θεωρίες σχετικά με την καταγωγή των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο πλήθος επιστημονικών ερευνών σχετικά με τη γενετική σύσταση του ανθρώπινου είδους και κατοίκων της Ευρώπης. Εκτενέστατα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των εντυπωσιακών στοιχείων που αποκαλύπτει η μελέτη αρχαϊκού DNA, σχετικά με τη γενετική σύσταση των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας, που υπήρξε το πεδίο του συγγραφέα καθ’ όλη την επιστημονική του διαδρομή. Στο πλαίσιο αυτό, συγκρίνεται η γενετική σύσταση των Ελλήνων με τη γενετική σύσταση πληθυσμών της Ευρασίας και της Αφρικής προκειμένου να εξεταστούν από νέα οπτική γωνιά καίρια ερωτήματα, όπως: Ποια είναι η γενετική καταγωγή των σύγχρονων Ελλήνων; Άραγε είναι οι σύγχρονοι Έλληνες άμεσοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων;

Τα παρατιθέμενα στοιχεία εντυπωσιάζουν καθώς με βάση αυτά η Γενετική υποστηρίζει: Την τριπλή καταγωγή των Ευρωπαίων και άρα και των Ελλήνων από παλαιολιθικούς κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, πρώιμους Νεολιθικούς αγρότες που από τη Μέση Ανατολή διέσχισαν την Ανατολία και έφτασαν πρώτα στην Ελλάδα μέσω των νησιών του Αιγαίου, καθώς και τις μεταναστεύσεις κυρίως από τον ελλαδικό χώρο προς την υπόλοιπη Ευρώπη από την εποχή του Χαλκού. Την ύπαρξη της γενετικής υπογραφής των αρχαίων Ελλήνων σε όλες τις αποικίες τους. Τη γενετική συνέχεια των κατοίκων της Κρήτης από της εποχή του Χαλκού μέχρι σήμερα. Αντίθετα καταρρίπτεται η ευρύτατα διαδεδομένη θεωρία της “Καθόδου των Δωριέων” από τις στέπες της Ουκρανίας/Κασπίας, κλπ.

Η εκλαϊκευμένη αυτή έκδοση απευθύνεται κυρίως στον κοινό αναγνώστη που επιθυμεί να ενημερωθεί υπεύθυνα σε σημαντικά, ευαίσθητα, αλλά και συναρπαστικά ερωτήματα σχετικά με τη γενετική ταυτότητα και τη γενετική καταγωγή των Ελλήνων μακριά από υπεραπλουστεύσεις και ακραίες ιδεοληψίες.

%d bloggers like this: