Archive

Archive for 08/10/2012

Σοβαρές εξελίξεις στο “μακεδονικό”: Επιστολή Αβραμόπουλου και… Μνημόνιο με τη FYROM

O Υπουργός Εξωτερικών κ.Δημήτρης Αβραμόπουλος απέστειλε επιστολή σήμερα στoν ομόλογό του Νicola Popovski, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης προς τη βελτίωση των διμερών σχέσεων και την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας μέσω…
της διαδικασίας του ΟΗΕ. Στην επιστολή του, ο κ. Αβραμόπουλος προτείνει, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, την υπογραφή από τις δύο χώρες του Μνημονίου Συμφωνίας, που ορίζει το πλαίσιο και τις βασικές παραμέτρους για την οριστική επίλυση του ζητήματος της ονομασίας. Η επιθυμία της ελληνικής πλευράς είναι η υπογραφή του μνημονίου, το οποίο θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών, με βάση την ανάλυση του ζητήματος της ονομασίας και την ευρωπαϊκή προοπτική της ΠΓΔΜ. Επισυνάπτεται παρακάτω το κείμενα της επιστολής και το μνημόνιο συμφωνίας που πρότεινε η ελληνική πλευρά, στα αγγλικά και στα ελληνικά.

(Ανεπίσημη Μετάφραση)
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012

Α.Ε. κ. Nikola Poposki
Υπουργό Εξωτερικών
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
Σκόπια

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας στη Νέα Υόρκη και της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των αντίστοιχων Πρωθυπουργών και σε μία προσπάθεια να βρούμε κοινό έδαφος, το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε ουσιαστικά στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το ζήτημα του ονόματος υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Προσωπικού Απεσταλμένου του, κ. Matthew Nimetz, επισυνάπτω στην παρούσα ένα σχέδιο Μνημονίου Κατανόησης προς συμφωνία και υπογραφή από τις δύο πλευρές, το οποίο περιγράφει τις βασικές παραμέτρους μίας δυνάμει αμοιβαίας αποδεκτής λύσης, η οποία παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι διαπραγματεύσεις δύνανται να συνεχίσουν.

Επιπλέον, δεδομένης της ανάγκης για περαιτέρω βελτίωση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, το προταθέν σχέδιο Μνημονίου Κατανόησης περιλαμβάνει τις γενικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, ο σεβασμός των οποίων είναι απαραίτητος στις προσπάθειές μας να εμπεδώσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την αμοιβαία κατανόηση στην περιοχή μας.

Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, αγαπητέ συνάδελφε, ότι έχουμε υποχρέωση να προσεγγίσουμε τις διαπραγματεύσεις στο ζήτημα του ονόματος με καλή πίστη και με εποικοδομητικό τρόπο. Η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης σε αυτό το μακροχρόνιο ζήτημα θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεών μας και στην εκπλήρωση των προσδοκιών και των δύο λαών μας.

Τόσο η επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου στα Σκόπια όσο και η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και ο εκπρόσωπός μας στις διαπραγματεύσεις, Πρέσβυς κ. Βασιλάκης, βρίσκονται στη διάθεσή σας προκειμένου να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία.

Όντας πεπεισμένος ότι μοιραζόμαστε μία ειλικρινή επιθυμία για να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε την καλή γειτονία μεταξύ των δύο χωρών και στην περιοχή μας, παρακαλώ, δεχθείτε, αγαπητέ συνάδελφε, τη διαβεβαίωση της υψηλής μου εκτίμησης.

Η επιστολή στα Αγγλικά

Επιστολή Αβραμόπουλου προς Πόποφσκι - Οκτ. 2012

Το μνημόνιο

Σχέδιο Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
για την προώθηση των διαπραγματεύσεων
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 845 (1993)

Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως, εκείνες, οι οποίες αναφέρονται στην υποχρέωση των Κρατών να απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας κάθε Κράτους,

Υπενθυμίζοντας την αρχή του απαραβίαστου των συνόρων και την εδαφική ακεραιότητα των Κρατών όπως έχει ενσωματωθεί στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που έχει υπογραφεί στο Ελσίνκι,

Επιβεβαιώνοντας το αμοιβαίο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και της ασφάλειας, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, και στην προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας,

Επιβεβαιώνοντας επίσης το υφιστάμενο σύνορο μεταξύ μας ως ένα διαρκές διεθνές σύνορο,

Υπενθυμίζοντας την υποχρέωσή μας υπό το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο να μην παρεμβαίνουμε, με οιοδήποτε πρόσχημα και τρόπο, στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου,

Καθοδηγούμενοι από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών και το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών καθώς και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, τον Χάρτη των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη και τις σχετικές πράξεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη,

Επιθυμώντας να αναπτύξουμε περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις σε όλα τα πεδία και να προωθήσουμε και να εμπεδώσουμε κλίμα καλής γειτονίας, ειρηνικές σχέσεις και αμοιβαία κατανόηση,

Επιβεβαιώνοντας την κοινή μας επιθυμία και τον στόχο να δούμε την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πλήρες μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NATO), υπό την προϋπόθεση ότι πληροί όλες τις απαραίτητες και ουσιώδεις προϋποθέσεις και κριτήρια, που έχουν τεθεί από τους Οργανισμούς αυτούς,

Αναγνωρίζοντας ότι η εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος είναι ένα ουσιώδες στοιχείο στην εγκαθίδρυση και εμπέδωση σχέσεων καλής γειτονίας, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο το Ευρωπαϊκό όραμα και η ενοποίηση, καθώς και η συλλογική μας ασφάλεια, είναι χτισμένα,

Επιβεβαιώνοντας συνεπώς τη γνήσια και ειλικρινή επιθυμία μας για εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος, η οποία θα μας επιτρέψει να επιλύσουμε όλα τα εκκρεμή ζητήματα με ολοκληρωμένο τρόπο, προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν σημεία έντασης στο μέλλον,

Αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα σε πολλές κρίσιμες περιπτώσεις έχει υποστηρίξει ενεργά την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης το 2003, της απόδοσης καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το 2005 και της σύναψης της Συμφωνίας για τη Φιλελευθεροποίηση των Θεωρήσεων με την Ε.Ε. το 2009,

Σημειώνοντας υπό το πρίσμα αυτό ότι η Ελλάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα για την Προεδρία της στην Ε.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 την αναβίωση και επιτάχυνση της διαδικασίας διεύρυνσης για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης αυτής της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,

Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με τις οποίες το Συμβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε. σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η διαφορά που είχε ανακύψει για το όνομα χρειάζεται να επιλυθεί προς όφελος της διατήρησης ειρηνικών σχέσεων και σχέσεων καλής γειτονίας στην περιοχή και παρότρυνε τα μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα να επιτύχουν μία ταχεία διευθέτηση των υπολοίπων ζητημάτων μεταξύ τους,

Υπενθυμίζοντας επίσης το Άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 13 Σεπτεμβρίου 1995, με την οποία συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας με στόχο να επιτύχουμε συμφωνία για τη διαφορά που περιγράφεται σε αυτή την απόφαση και στην απόφαση 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας,

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί κατάλληλο κλίμα, καθώς και θετικό και εποικοδομητικό πνεύμα στις διαπραγματεύσεις για το ζήτημα του ονόματος υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. και για να αποφευχθεί κάθε πράξη ή δήλωση που ενδέχεται να τα υπονομεύσει,

Συμφώνησαν ως ακολούθως:

Με το παρόν επαναβεβαιώνουμε το κοινό υφιστάμενο σύνορό μας ως διαρκές και απαραβίαστο διεθνές σύνορο

Δεσμευόμαστε πλήρως να σεβόμαστε την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία του άλλου και να απόσχουμε, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, από την απειλή ή χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένης της απειλής ή χρήσης βίας που θα είχε ως στόχο να παραβιάσει το υφιστάμενο σύνορό μας

Επαναβεβαιώνουμε ότι κανείς από εμάς δεν θα προβάλει ή υποστηρίξει διεκδικήσεις επί οιουδήποτε μέρους του εδάφους του άλλου ή διεκδικήσεις για αλλαγή του υπάρχοντος συνόρου.

Συμφωνούμε να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας με στόχο να επιτύχουμε συμφωνία επί της, περιγραφόμενης στην ανωτέρω απόφαση και στην απόφαση 817 (1993), διαφοράς.

Προς αυτό τον στόχο, και προκειμένου να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε κλίμα αμοιβαίας πίστης και εμπιστοσύνης, συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να υποστηρίζουμε πλήρως τις αρχές της καλής γειτονίας και της μη παρέμβασης στα εσωτερικά θέματα της άλλης πλευράς υπό οιοδήποτε πρόσχημα, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε εδαφικών διεκδικήσεων που αφίστανται των υφιστάμενων κοινών συνόρων, ότι θα συνεχίσουμε να απαγορεύουμε εχθρικές δράσεις ή προπαγάνδα από κρατικά ελεγχόμενες υπηρεσίες και να αποθαρρύνουμε παρόμοιες ενέργειες από ιδιωτικούς παράγοντες που ενδέχεται να υποκινήσουν βία, μίσος ή εχθρότητα του ενός κατά του άλλου και ότι θα απέχουμε από κάθε πράξη ή δήλωση που διακινδυνεύει να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συμβόλων που αποτελούν μέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του άλλου

Συμφωνούμε επιπλέον ότι προκειμένου να παράσχουμε νέα ώθηση στην ουσία των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε επί τη βάσει ενός συμφωνημένου πλαισίου για τις βασικές παραμέτρους μιας λύσης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει συμφωνία επί του γεγονότος ότι οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να εμπεριέχει σαφές και οριστικό προσδιορισμό του ονόματος που δεν θα αφήνει περιθώρια αμφιβολιών σχετικά με τη διάκριση μεταξύ του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και περιοχών σε γειτονικές χώρες, ειδικότερα, της περιοχής της Μακεδονίας στη βόρεια Ελλάδα και ότι το συμφωνημένο όνομα θα χρησιμοποιείται έναντι όλων (erga omnes) και για όλους τους σκοπούς.

Πηγή: taxalia.blogspot.com / 4-10-2012

Έκθεση στα Σκόπια: «Οι χάρτες δείχνουν τη βία κατά του ‘μακεδονικού’ λαού και του εθνικού του χώρου»

https://macedonianancestry.files.wordpress.com/2012/10/cf87ceaccf81cf84ceb7cf82.jpg?w=300Ένας χάρτης αντιστοιχεί με χίλιες λέξεις και αυτοί οι χάρτες ξεφυλλίζοντάς τους μαρτυρούν τη βία κατά του εδάφους της Μακεδονίας, του μακεδονικού λαού και του εθνικού τους χώρου, όπου λειτουργούσαν μέσω των αιώνων», γράφει η σλαβική εφημερίδα Βέτσερ για την έκθεση χαρτών της Μακεδονίας από τον 15ο αιώνα έως τον 20ο αιώνα προπαγανδίζοντας σε δύο σημεία.

Πρώτο ότι οι Σλάβοι που αυτοαποκαλούνται ‘Μακεδόνες’ είναι οι κληρονόμοι της αρχαίας Μακεδονίας και δεύτερο ότι το σλαβικό κρατίδιό τους είναι ένα κομμάτι της Μεγάλης Μακεδονίας που μοιράστηκε σε γειτονικές χώρες.

Χαρακτηριστικό των χαρτών αυτών είναι ότι η πόλη Σκόπια δεν βρίσκεται στα όρια της γεωγραφικής Μακεδονίας αλλά στην Δαρδανία.

Γράφει το δημοσίευμα: «Όλοι οι χάρτες από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια παρουσιάζουν τον ιστορικό και γεωγραφικό εθνικό χώρο της Μακεδονίας με τοπωνύμια που είναι αναγνωρίσιμα σε εμάς καθώς πηγάζουν από τους Μακεδόνες και τους Σλάβους…», είπε ο Αλντο Κλίμαν πρόεδρος του σλαβικού πολιτιστικού φόρουμ ‘Πούλα’ της Κροατίας που είναι και ο παρουσιαστής της έκθεσης. https://macedonianancestry.files.wordpress.com/2012/10/mapite.jpg?w=300

(Αναφέρεται προφανώς σε βουλγαρικούς χάρτες του τέλους του 19ου αιώνα και αρχών του 20ου που τότε η Βουλγαρία διεκδικούσε τη Μακεδονία)

Παρουσιάζονται σήμερα στις επτά στο Εθνικό Μουσείο των Σκοπίων και η έκθεση αποτελείται από 75 χάρτες με πρώτο του Hartmann Shedel του 1497, του Sebastian Münster του 1550, του Gerard Mercator του 1607 κλπ.

Χαρακτηριστικός είναι ο χάρτης του Barbelini, γράφει το δημοσίευμα, που διαφοροποιεί τα εδάφη της Μακεδονίας από αυτά της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας και παρουσιάζει σε αυτόν τον μακεδονικό αρχαιολογικό χώρο, τους Στόβους.

«Μερικά από τα τοπωνύμια των μακεδονικών χαρτών έχουν μικρές αλλαγές ανάλογα με το που έχουν τυπωθεί, στη Γερμανία ή την Ολλανδία και από ποιες πηγές παρουσιάζονται, αλλά είναι ‘μακεδονικά’ αναγνωρίσιμες», σημειώνει ο παρουσιαστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Μοναστήρι, σπούδασε στα Σκόπια και είναι συλλέκτης παλαιών χαρτών.

Πηγή: Γεώργιος Εχέδωρος

Σκόπια: Ο Σλάβος αρχαιολόγος Κούζμαν βρίσκεται στα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου…

Ο Πάσκο Κούζμαν, ο Σλάβος αρχαιολόγος των Σκοπίων κατά την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας ελληνικής πόλης Ηράκλειας Λυγκιστίδος, στο Μοναστήρι*, δήλωσε ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως δημοσιεύει η σλαβική εφημερίδα ‘Βέστ’.

Ο Σλάβος αρχαιολόγος που αισθάνεται τον εαυτό του ‘Μακεδόνα’ απόγονο του Αλεξάνδρου -θα πει: «Ακολουθώ την πορεία του. Βαδίζω και ψάχνω. Είμαι πάντοτε ξοπίσω του και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ένα βήμα από τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου», δήλωσε ο Κούζμαν ο οποίος διατελεί διευθυντής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Σκόπια.

Στην ερώτηση δημοσιογράφου αν το τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται σε σλαβικό έδαφος της Μακεδονίας ή έξω από αυτό, ο Κούζμαν δήλωσε: «Α, εγώ που είμαι τώρα; Δεν θέλω τίποτε άλλο να σχολιάσω».

Ο Κούζμαν αναφέρθηκε στη συνέχεια στις σημαντικές ανακαλύψεις που έγιναν στην αρχαία πόλη Ηράκλεια Λυγκιστίδος (σημείωση: βρέθηκαν ερείπια αρχαίου ρωμαϊκού γυμνάσιου, δίπλα στον υπάρχοντα αρχαιολογικό χώρο).

Μοναστήρι* = Εννοεί την σημερινή πόλη “Bitola”.

Σχόλιο MacedonianAncestry: Φαίνεται πως ο κ. Κούζμαν δεν ξέρει πως ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει ήδη ανακαλυφθεί από την αρχαιολογική ομάδα της κυρίας Σουβαλτζή. Δείτε το βίντεο εδώ ή εδώ (νέο παράθυρο)

Πηγή: Γεώργιος Εχέδωρος

Νίτσε: «Κανείς δεν ανακάλυψε το κώνειο που θα τον απαλλάξει από τους Έλληνες»!

Απίθανα και απροσδόκητα επίκαιρος ο Γερμανός φιλόσοφος! Στο πρώτο του βιβλίο, με τίτλο “Η Γέννηση της Τραγωδίας” (1872) και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 15, ο Φρειδερίκος Νίτσε κάνει μία ιδιαίτερη μνεία στο ελληνικό έθνος αποδεικνύοντας ότι ο ίδιος είναι πολύ μπροστά από την εποχή του…

Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε το σχετικό χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, με καρικατούρα.

Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομάσει βαρβαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του. Κανένας από τους επανεμφανιζόμενους εχθρούς τους δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο θα μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε απ’ αυτούς. Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή να διαταράξουν την υπέροχη ομορφιά τους.

Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, πού και πού, κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα».

Πηγή: Πενταπόσταγμα

%d bloggers like this: