Archive

Archive for 24/06/2013

Καληνύχτα κομματικὰ γενόσημα… Καλημέρα Ρωμηά Ἑλλάδα

ΑΒΕΡΩΦ

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Πάρτε τὶς καρέκλες σας καὶ φύγετε μίας καὶ δὲν μπορεῖτε νὰ ξεκολλήσετε ἀπὸ αὐτές.  Ὁ Λαὸς προτιμάει τὶς ψάθινες γιατί εἶναι καὶ δροσερὲς , ἐνῶ οἱ δικές σας εἶναι ἠλεκτρικὲς ἀπὸ τὸ ψέμα καὶ τὴν ἀπάτη.

Ἀκούσθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τὸ “καληνύχτα κύριε Σαμαρὰ”. Εἶσθε πολὺ νυχτωμένοι σὰν πολιτικὸ δυναμικὸ  νὰ μείνουμε μόνο σὲ αὐτὸ γιατί ὁ καθημαγμένος Ἑλληνικὸς Λαὸς ἀπὸ τὶς πράξεις , τὶς παραλείψεις καὶ τὴν σιωπὴ ὅλων σας  κραυγάζει ἐσώψυχα ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ  ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.

Γνωρίζει  ὅτι ἐσεῖς  καὶ οἱ πολιτικοὶ πρόγονοι σᾶς μᾶς ἔφεραν σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδό της ἐξαθλίωσης. Ἀδιάψευστος μάρτυρας τὰ τμήματα τῶν λόγων σας ἀπὸ τὸ ἀρχειακὸ ὑλικό της πάλαι ποτὲ ΕΡΤ ποὺ θὰ δείχνει στὶς ἑπόμενες γενιὲς τὰ πολιτικὰ κατορθώματά σας, τὶς παλινωδίες  καὶ τὰ ψέματα σας.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΤΥΧΟΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΞΕΤΕ. Στὸν ἐξαθλιωμένο Λαὸ ποὺ διψάει ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ πιεῖ νερὸ δημιουργίας καὶ κοινωνικῆς εὐημερίας ἀπὸ…

View original post 370 more words

Categories: Uncategorized

Τα Εγκλήματα των Εβραίων κατά του Ελληνισμού – μέρος Α

ΑΒΕΡΩΦ

Στις 29 Μαίου 1453 κυριεύεται η Κωνσταντινούπολις. Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πίπτει ηρωϊκώς μαχόμενος. Η άλωση της πόλεως ορίζει το τέλος της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας. Οι βάρβαροι Οθωμα­νοί που μπήκαν μέσα, για πολλές μέρες σφάζουν και λεη­λατούν. Τίποτε δεν μένει όρθιον. Οι εβραίοι δεν κινδυνεύ­ουν καθόλου. Απεναντίας ενθουσιασμένοι από την Ελ­ληνική τραγωδία, συνεργάζονται με τους Τούρκους και φυσικά κερδοσκοπούν. Χαρακτηριστικώς αναφέρω, ότι οι Τούρκοι αιχμαλώτι­σαν 60.000 περίπου νέους Έλληνας και Ελληνίδας, ανά­μεσά τους και μερικούς Λατίνους, τους οποίους πωλούν ως σκλάβους στους εβραίους. Οι Ιουδαίοι τότε εθησαύρισαν από το δουλεμπόριο που έκαναν. Σχετικώς στην Εγκυ­κλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ (τόμος 11ος σελ. 897 λ. «Κωνσταντινούπολις») διαβάζομεν:

«Επί τρεις ημέρας (1453, 29-31 Μαΐου) επεκράτησαν σφαγαί, λεηλασίαι, αιχμαλωσίαι και παντός εί­δους άλλαι βιαιοπραγίαι εν τη καταλειφθείση πόλει. Λέγεται ότι τότε περί τας 60 χιλιάδας Ελλήνων και Λατίνων περιήλθαν εις τουρκικήν αιχμαλωσίαν. Εξ αυτών πολλοί επωλήθησαν εις Εβραίους, οι οποίοι κατά την Άλωσιν και μετ’ αυτήν…

View original post 3,224 more words

Categories: Uncategorized

17 Μαΐου 1914: Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας – Οι Μεγάλες Δυνάμεις και η Αλβανία αναγνωρίζουν την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου

ΑΒΕΡΩΦ

Η ανακωχή στον Αυτονομιακό Αγώνα 

.

 Μετά την ανακήρυξη της Αυτονομίας στις 17 Φεβρουαρίου 1914 στο Αργυρόκαστρο, η προέλαση των Αυτονομιακών Δυνάμεων σε όλους τους τομείς της Βορείου Ηπείρου, κατά τους επόμενους δύο μήνες, υποχρέωσε τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου να αντιληφθεί ότι μόνο η ενεργός επέμβαση θα προλάμβανε την κατάρρευση του νεοσύστατου αλβανικού κράτους και την καταστροφή της «νότιας Αλβανίας», όπως αποκαλούσαν τη Βόρειο Ήπειρο. 

.

 Η βρετανική κυβέρνηση παράλληλα, που διατηρούσε την ισορροπία στις επιδιώξεις των Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή, είχε πεισθεί από τις ψυχρές και αντικειμενικές εκθέσεις του πρεσβευτή της στην Αθήνα, ότι θα έπρεπε να γίνουν γρήγορα λογικές παραχωρήσεις στους Ηπειρώτες, ώστε να τερματισθεί η αντίσταση τους. 

.

 Η ιταλική κυβέρνηση επίσης, παρά τις απειλές που άφηνε έντεχνα να φθάνουν προς την Αθήνα, δεν επιθυμούσε την επέμβαση διεθνούς στρατού στην περιοχή. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν ήταν πρόθυμη να στείλει ιταλικά στρατεύματα σε συνεργασία…

View original post 2,043 more words

Categories: Uncategorized
%d bloggers like this: