Ήταν ένα πολύ ταραχώδες έτος, τόσο στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής. Σημαντικές θαλάσσιες εξελίξεις είναι αναμφίβολα μια αντανάκλαση αυτού του γεγονότος, αλλά μπορούν επίσης να είναι προάγγελοι μιας περισσότερο αμφιλεγόμενης και σύνθετης