Το προεδρικού παλατιού του Erdo αποφασίστηκε να δομηθεί το 2014 σε προάστιο της Κωνταντινούπολης και απηχεί τέλεια τις μεθόδους του και του αυταρχισμού του.

Το κτίριο εκτέινεται σε 200.000 m2, 4 φορές μεγαλύτερο από τις Versailles, αποτελείται από 1.150 δωμάτια, και οικοδομήθηκε παρά το γεγονός ότι η δικαιοσύνη 2 φορές σταμάτησε το εργοτάξιο. “Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση του κτιρίου. Αν αυτοί είναι αρκετά δυνατοί ας έρθουν…