Σε παλαιότερο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί σε διαθέσιμα μεταχειρισμένα συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν το ελληνικό ενδιαφέρον. Μεταξύ τους και τα 81 ολλανδικά και γερμανικά PzH-2000. Με βάση το κροατικό πρόγραμμα, το κόστος ενός μεταχειρισμένου PzH-2000 (το πυροβόλο συν το αρχικό απόθεμα ανταλλακτικών) ανέρχεται στα € 3.440.000.

Συνεπώς η προμήθεια των 81 μεταχειρισμένων θα κόστιζε περί τα € 280.000.000, πόσο που εφόσον υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες με την Ολλανδία και τη Γερμανία, αντίστοιχα, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής θα μπορούσε να επιμεριστεί σε δέκα χρόνια, για παράδειγμα, επιβαρύνοντας τον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας με ένα ποσό της τάξεως των € 28.000.000 ετησίως (συν οι τόκοι). Ένα ποσό που σίγουρα είναι εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, ακόμα και σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι η προμήθεια των 24 PzH-2000 από τον ΕΣ έγινε στο πλαίσιο την κάλυψης επειγουσών αναγκών, και ως προπομπός του προγράμματος προμήθειας…