Οι πρόσφατες φωτογραφίες που μας απέστειλε φίλος αναγνώστης, μας έδωσαν το έναυσμα για ένα σύντομο σχόλιο αναφορικά με τις φρεγάτες “S” και τα λάθη του παρελθόνος. Ασφαλώς και στη παρούσα ανάρτηση δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις προεκτάσεις και όλα τα δεδομένα όμως θα σχολιάσουμε επ’ αφορμή των παρακάτω φωτογραφιών. Μια από τις κυριότερες προκλήσεις του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού είναι η αντικατάσταση των γερασμένων μονάδων κρούσεως όπως είναι οι φρεγάτες τύπου “S”. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του παρελθόντος στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των οπλικών συστημάτων ήταν τα φιλόδοξα και μεγαλοπρεπή σχέδια που συχνά είχαν πολιτική χροιά και ήταν εν πολλοίς πολιτικές επιλογές με φωτογραφικούς διαγωνισμούς παρά οι επιχειρησιακές ανάγκες και προτεραιότητες. Το Π.Ν στο παρελθόν κατά την ταπεινή άποψη του γράφοντος στον τομέα των κύριων μονάδων κρούσεως επιφανείας διέπραξε τα εξής λάθη:

  1. Δεν συνέχισε το πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών ΜΕΚΟ 200ΗΝ ώστε να αποτελέσουν τις κύριες μονάδες…