Η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα εκπαιδευόνται και ασκούνται διαρκώς και διαθέτουν την εμπειρία, σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο να διαχειριστούν μια κρίση. Είναι σαφές οτι υπάρχουν όρια στις δυνατότητες τους αλλά το γεγονός πως επιχειρούν επι δεκαετίες, κάποιες φορές κάνοντας σοβαρά λάθη, έχει προσδώσει σε αυτές τις υπηρεσίες και σε όλο τον μηχανισμό διαχείρισης ενος περιστατικού που διαθέτουν, την απαραίτητη εμπειρία.

Η χώρα έχει Σύνταγμα και νόμους που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και εμπειρίες της Πατρίδας μας. Όσο και εάν σε μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού η ιδέα πως οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να εμπλακούν σε επιχειρήσεις εν καιρώ ειρήνης είναι θελκτική και θα αποτελέσει την σωτήρια λύση, είναι σαφές πως μια τέτοια κατεύθυνση θα ήταν ολέθρια.

Η αγάπη μας για τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι τεράστια. Με αυτή την έξωθεν καλή μαρτυρία έχουμε διακριτικό πλεονέκτημα από αρθρογράφους ανήκοντες σε άλλους χώρους να διατυπώσουμε ρητά τις παρακάτω απόψεις και…