Η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού και της Π.Α ειδικότερα είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού του στόλου των ελληνικών F-16. Ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα αναγκαίο και απαραίτητο για τη διατήρηση του ισοζυγίου ένοπλης ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο εκσυγχρονισμός των Τουρκικών F-16 έδωσε ποιοτικό προβάδισμα στην Τουρκική Αεροπορία ενώ η επικείμενη έλευση των πρώτων F-35 δημιουργεί ένα σοβαρό ποιοτικό στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ Π.Α και Τουρκικής Αεροπορίας.

Με εξαίρεση την μη ύπαρξη ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης, κατηγορίας AESA, τα τουρκικά F-16 διαθέτουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως Link 16 με ικανότητα να επιχειρούν σε περιβάλλον δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων καθώς και επιπρόσθετες τεχνολογικές ικανότητες όπως η εξαπόλυση σύγχρονων όπλων με αντίστοιχα ηλεκτροπτικά βοηθήματα ήταν τα στοιχεία ενισχύουν το ποιοτικό προβάδισμα της δυνητικής απειλής. Δεδομένου της μη ύπαρξης ραντάρ AESA στα Τουρκικά F-16 τα ελληνικά εκσυγχρονισμένα F-16 θα είναι ικανότερα τεχνολογικά. Βέβαια, δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τοποθέτησης ραντάρ AESA στα…