Archive

Archive for 26/02/2019

Αυτή η επιστολή πρέπει να διαβαστεί από όλους – Δείτε πώς ονομάζονταν τα Σκόπια επί 1000 χρόνια! (Χάρτης) | kokkinoslawfirm

Μια άκρως αποκαλυπτική επιστολή που είχε σταλεί το 2010 για το Μακεδονικό προς τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος, πρέπει να διαβαστεί ΚΥΡΙΩΣ σήμερα απ’ όλους.

Η εν λόγω επιστολή αποκαλύπτει το πώς ονομαζόταν η περιοχή των Σκοπίων εδώ και αρκετούς αιώνες, καταρρίπτοντας τα περί Μακεδονίας σε όλους όσοι μπορεί να διατηρούν και την παραμικρή αμφιβολία.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την επιστολή:

«ΠΕΤΡΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Ξάνθη 15 Οκτωβρίου 2010

Δρ. Θ. – ιστορικός

Τρις βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών

Αντίκα 19 Ξάνθη. τηλ. 2541024872 Ανοιχτή επιστολή

Προς:

1. τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Γ. Παπανδρέου,
2. τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φ. Πετσάνλικον,
3. τους κ. αρχηγούς των Κομμάτων της Ελληνικής Βουλής και
4. όλους εν γένει τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρακολουθώ εξ αρχής, όσο μπορώ περισσότερο από την απόμακρη και ακριτική Ξάνθη, τα όσα κατά καιρούς λέγονται και γράφονται γύρω από το θέμα της ονοματοδοσίας της χώρας που σήμερα φέρει την ονομασία Π.Γ.Δ.Μ. και τις θέσεις των ελληνικών κομμάτων γύρω από την υιοθέτηση ή μη της ονομασίας «Μακεδονία» ή «με προσθήκη γεωγραφικού προσδιορισμού» (π.χ. Άνω ή βόρεια Μακεδονία ή Μακεδονία του Βαρδάρη κ.λπ) ή τα «παράγωγα» αυτής, και απορώ γιατί όλοι αυτοί οι δόλιχοι και μαιανδρισμοί και δεν αξιώνετε να λάβει το δικό της όνομα, για το οποίο ευθύς στη συνέχεια ο λόγος.

Αρχικά θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ένας χώρος μόνον γεωγραφικά, χωρίς να υπ εμφαίνεται αυτού η ιστορία.

Π.χ. δεν μπορούμε να λέγουμε «Θερμοπύλες» ή «Μαραθώνας» ή «Σαλαμίνα» χωρίς συνειρμικά να συνδέονται αυτοί με τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε κάθε χώρο. ΄

Άλλες λέξεσι η γεωγραφία και η ιστορία ενός χώρου είναι αλληλένδετες ώστε το ιστορικό γεγονός να συνδέεται άρρηκτα με κάποιο γεωγραφικό χώρο και τανάπαλι κάθε γεωγραφικός χώρος έχει την ιστορία του. Εάν χωρισθούν αυτά τα δύο τότε η ιστορία καταντά μύθος η δε γεωγραφία terra ingognita (χώρα παρθένα και ανεξερεύνητη).

Όσον αφορά στη χώρα που σήμερα «αυτοπροσδιορίζεται» ως Π.Γ.Δ.Μ. και φιλοδοξεί να «βαπτισθεί» διεθνώς ως «Μακεδονία», είναι απορίας άξιο γιατί δεν σας ενημέρωσαν εδώ και τόσα χρόνια οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι σύμβουλοί σας ή έστω τα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα της χώρας μας ή οι σοφοί αυτών καθηγητές, ότι η χώρα αυτή είχε επί χίλια και πλέον χρόνια δική της ονομασία, η οποία δεν είχε ποτέ καμιά απολύτως σχέση ούτε με την ονομασία Μακεδονία ούτε με τα γεωγραφικά ή ιστορικά παράγωγά της.

Η περιοχή, αξιότιμοι κύριοι, που σήμερα παρουσιάζεται ως κρατίδιο με την ονομασία Π.Γ.Δ.Μ ή κοινώς των Σκοπίων, καθ΄ όλη τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή εποχή όχι μόνον δεν ελογίζετο ως Μακεδονία αλλ΄ ούτε ως τμήμα αυτής της «πρώτης» ούτε της «δεύτερης» , αλλ΄ ως εντελώς ιδιαίτερη χώρα που έφερε την ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΙΑ ».

Με αυτή την ονομασία ήταν γνωστή ήδη από τα χρόνια του Μ.Αλεξάνδρου, προχριστιανικά Ρωμαϊκά χρόνια μέχρι το μεσαίωνα. Συγκεκριμένα (περιοριζόμενος μόνον σε ελάχιστες ιστορικές μαρτυρίες) :

1. Ο ιστορικός Αππιανός,

α) στα «Ιλλυρικά» του (1,1), έγραφε:

«Ιλλυριούς ΄Ελληνες ηγούνται τους υπέρ τε Μακεδονίαν και Θράκην <όντας>… Ιλλυριω δε παίδας Εγχελέα και Αυταριέα και Δάρδανω και Μαίδον…»,

β) στα «Μιθριδατικά» του (222,2) σημείωνε:

« Σύλλας… Ενετούς και Δαρδανέας και Σιντους, περίοικα Μακεδόνων έθνη, συνεχώς ες Μακεδονίαν εμβάλλοντα, επιών επόρθει» και
γ) στον «Εμφύλιο πόλεμο» βιβλ.5, κεφ. 8 ανέφερε:

«τους δ΄ επί Δαρδανέας, έτερον Ιλλυριών γένος, αεί Μακεδονίαν επιτρέχοντας»

2. Ο γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαίος στη Γεωγραφία του (βιβλ.3 κ.9) προσδιορίζει αυτή τη χώρα γράφοντας:

«Κατέχουσι δε της επαρχίας… τα προς τη Μακεδονία Δάρδανοι» (δηλ. στα σύνορα προς τη Μακεδονία, όχι όμως μέσα στη Μακεδονία) και λίγο πιο κάτω κατονομάζει τις πόλεις αυτής « της Δαρδανίας δ΄ πόλεις : Ναϊσσός, Αρριβάντιον, Ουλπιανόν, Σκούποι (τα σημερ. Σκόπια)».

3. Ο έτερος γεωγράφος Στράβων γράφει στά «Γεωγραφικά» του, Βιβλ. 7 κεφ. 5:

«… και τοις άλλοις έθνεσι τοις ταύτη συνέβη… οι γαρ πλείστον δυνάμενοι πρότερον τελέως εταπεινώθησαν και εξέλιπον, Γαλατών μεν Βοίοι και Σκορδίσται. Ιλλυριών δε Αυταριάται και Αρδιαίοι και Δαρδάνιοι, Θρακών δε Τριβαλλοί υπ΄ αλλήλων μεν εξ αρχης, ύστερον δε υπό Μακεδόνων και Ρωμαίων εκπολεμούμενοι…» (Σχόλιον: Αρα οι Δαρδάνιοι δεν θεωρούνταν ως Μακεδόνες-Ελληνες αλλ’ ως Ιλλυριοί».

Και λίγο πιό κάτω Βιβλ. 7 κεφ. 5 προσθέτει:

« Δρίλων ποταμός ανάπλουν έχων προς έω μέχρι της Δαρδανικής, η συνάπτει τοις Μακεδονικοίς έθνεσι και τοις Παιονικοίς προς μεσημβρίαν», όπου διακρίνονται και πάλι οι Δαρδάνιοι από τα «Μακεδονικά έθνη». (άρα μαρτυρείται και εδώ ότι η Δαρδανία είναι μεν όμορος αλλά δεν είναι Μακεδονία.).

Σε άλλη δε ενότητα σημειώνει ο ίδιος γεωγράφος:

«άγριοι δ’ όντες οι Δαρδάνιοι τελέως, ώσθ΄ υπό ταις κοπρίαις ορύξαντες σπήλαια ενταύθα διαίτας ποιείσθαι».

4. Ο ιστορικός Πολύβιος εξιστορεί Βιβλ. 4 κεφ. 66 :

«Ετι δε περί ταύτα γινομένου του βασιλέως, παρήν εκ Μακεδονίας άγγελος διασαφών ότι συμβαίνει τοις Δαρδανείς, υπονενοηκόταν την εις Πελοπόννησον αυτού στρατείαν, αθροίζειν δυνάμεις και παρα-σκευήν ποιείσθαι μεγάλην, κεκρικότας εμβαλείν εις την Μακεδονίαν. Ακούσας δε ταύτα και νομίσας αναγκαίον είναι βοηθείν κατα τάχος τη Μακεδονία… μετά σπουδής εποιείτο την επάνοδον… Παραγενομένου δ΄ αυτού της Μακεδονίας, ακούσαντες οι Δαρδάνιοι παρά Θρακών τινων αυτομόλων την παρουσίαν Φιλίππου, καταπλαγέντες παραχρήμα διέλυσαν τήν στρατείαν, καίπερ ήδη σύνεγγυς όντες της Μακεδονίας. Φιλιππος δε πυθόμενος την των Δαρδανέων μετάνοιαν τους μεν Μακεδόνας διαφήκεν πάντας επί την της οπώρας συγκομιδήν..».
Βλέπε καί βιβλ.5,97, βιβλ. 25,6 και βιβλ.28,8.

5. Ο ρήτορας Μάλχος έγραφε τον Ε΄αι. μ.Χ. στο « Εκλογαί περί πρέσβεων Ρωμαίων προς έθνη» για γεγονότα του 479 μ.Χ.:
« δειν ουν, ει αυτώ πείθοιτο, εκλιπείν μεν την Ηπειρον και τας αυτόθι πόλεις (ουδενί γαρ είναι φορητόν πόλεις ούτω μεγάλας, των οικητόρων εκβληθέντων, υπ΄αυτού κατέχεσθαι) ελθείν δε εις Δαρδανίαν» (P.G. τ.113 στ.765) .
Και λίγο πιό κάτω σημείωνε:

«….αλλά νυν μεν αυτούς εάν αυτού επιχειμάσαι, μήτε πρόσω χωρούντας <ων> έχουσι πόλεων μήτε επιφθείροντας συνθέμενον δε περί πάντων επί τούτοις άμα τω ήρι πέμψαι τον άξοντα επί την Δαρδανίαν……. » (P.G. τ.113 στ.768).

6. Ο γραμματικός Ιεροκλής (εποχή Ιουστινιανού, 6ος αι. μ.Χ.) στον «Συνέκδημό» του (όπου καταχωρίζονται οι επαρχίες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας) γράφει ……:

« ις΄ Επαρχία Δαρδανίας, υπό ηγεμόνα, πόλεις γ΄ Σκούπο (τα σημερινά Σκόπια) μητρόπολις, Μηρίων, Ουλπιανά»,

7. Αυτά ακριβώς επαναλαμβάνει και ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος (10ος αι. μ. Χ) στο «περί θεμάτων» έργο του. (P.G. τ.113 στ.145)

8. Τέλος και ο Ι. Ζωναράς στην επιτομή της ιστορίας του έγραφε (τ. 2 σ.294):

« …ως δε ο Απούσιος τη χώρα αυτού ισχυρώς ενέκειτο και οι Δάρδανοι την πρόσορον σφίσι Μακεδονίαν εκακούργουν, οικούσι δ΄ ούτοι υπέρ τε Ιλλυριών καί υπέρ Μακεδόνων» (΄Αρα και εδώ διακρίνονται οι Δαρδάνιοι των Μακεδόνων και η Δαρδανία της Μακεδονίας).

Εξ αυτών των ολιγίστων ιστορικών μαρτυριών συνάγεται ότι η Δαρδανία ποτέ δεν ήταν Μακεδονία αλλ΄ απλά «πρόσορος» (όμορος, γειτονική) και μάλιστα σχεδόν πάντοτε εχθρικά διακείμενη προς τη Μακεδονία.

Εάν η Δαρδανία εθεωρείτο Μακεδονία, άρα Ελλάδα, και οι Δαρδάνιοι ως Μακεδόνες-Ελληνες και όχι Ιλλυριοί τότε π.χ. ο Στράβων θα έγραφε «έστι μεν ουν Ελλάς και η Δαρδανία», όπως γράφει για τη Μακεδονία (Βιβλ. 7 κεφ. 1) ή έστω «έστι μεν ουν Μακεδονία και η Δαρδανία» ή θα έγραφε το: «εν Μακεδονία, η νυν Δαρδανία καλείται» όπως γράφει για τη Μακεδονία «εν Θρήκη, η νυν Μακεδονία καλείται» (Βιβλ. 7α κεφ.1).

Εάν λοιπόν οι αγαπητοί μας γείτονες ορέγονται και επιθυμούν να αποκτήσουν κάποιο ιστορικό όνομα, που να εκφράζει το παρελθόν τους, την ιστορία και τον χαρακτήρα τους, δέν έχουν παρά να αποδεχθούν αυτό που είχαν επί χίλια και πλέον χρόνια, πριν χάσουν την αυτοσυνειδησία και την ιστορική τους μνήμη και ταυτότητα. Ούτε απάτορες ούτε αμήτορες ούτε αγενεαλόγητοι ούτε «αβάπτιστοι» υπήρξαν και είναι (και πατέρες και μητέρες είχαν τους Δαρδάνιους ή Δάρδανες, και όνομα είχαν).

Αλλά το να θέλουν να απαλείψουν ή να λησμονήσουν το παρελθόν, την ονομασία και την ιστορία τους ή «ποιούμενοι τη νήσσα» να λοφάζουν και να μή θέλουν να βγάλουν στην επιφάνεια την πραγματική πατρογονική τους ονομασία αλλ΄ αντίθετα να ωρέγονται να ιδιοποιηθούν αλλότρια ονόματα, ιστορία, παρελθόν, ταυτότητα και συνείδηση, αποδεικνύει ότι όχι μόνον διακατέχονται από αισθήματα μειονεκτικότητας (πράγμα που δεν τους τιμά, διότι είναι ωσάν να θέλουν να διαγράψουν τους γονείς και προπάτορές τους ως και την ιστορική τους πραγματικότητα,) αλλά και επεκτατικές βλέψεις και μελλοντικές διεκδικήσεις σε βάρος της Μακεδονίας και κατ΄ επέκταση σε βάρος της Ελλάδας.

Εσείς όμως κ.κ. Ελληνες Βουλευτές ως ταχθέντες και ορκισθέντες να φυλάσσετε τις «Θερμοπύλες» του έθνους, οφείλετε να αγρυπνείτε και να μη επιτρέψετε τη διαστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας.

Αντίθετα να επιμείνετε, ως σύγχρονοι Κυναίγειροι, η μεν χώρα τους να αποκαλείται εφεξής διεθνώς «ΔΑΡΔΑΝΙΑ» και οι ίδιοι «ΔΑΡΔΑΝΕΣ ή ΔΑΡΔΑΝΙΟΙ». Σε καμιά όμως περίπτωση δεν έχουν το ιστορικό δικαίωμα, πολύ δε περισσότερο και εσείς να συγκατανεύσετε, η χώρα τους να ονομάζεται «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ούτε βέβαια έστω με κάποιον σύνθετο γεωγραφικό προσδιορισμό αυτής, ούτε οι ίδιοι «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ».

Με τιμή ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

 

Πηγή Αυτή η επιστολή πρέπει να διαβαστεί από όλους – Δείτε πώς ονομάζονταν τα Σκόπια επί 1000 χρόνια! (Χάρτης) | kokkinoslawfirm

Categories: Uncategorized

Η μάχη του Χοτίν: Κανένα έλεος στους Τούρκους – Ο αφανισμός της Οθωμανικής στρατιάς

Greek National Pride

Οι Τούρκοι δεν είχαν αντιπαλότητα μονάχα με τους Έλληνες. Πρόκειται για έναν φιλοπόλεμο λαό που βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές μάχες.

Η μάχη του Χοτίν δόθηκε στην σημερινή Ουκρανία μεταξύ Πολωνών και Τούρκων, στις 11 Νοεμβρίου 1673.

Η κοινοπολιτεία Πολωνίας – Λιθουανίας αποτελούσε ισχυρή δύναμη στην ανατολική Ευρώπη τον 17ο αιώνα, όντας σχεδόν συνεχώς σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Οθωμανούς.
Το 1672 ο οθωμανικός στρατός υπό τον σουλτάνο Μεχμέτ Δ’ εισέβαλε στα πολωνικά εδάφη στην Ποδολία (δυτική Ουκρανία) συντρίβοντας της ανέτοιμες πολωνικές δυνάμεις.

Οι επαίσχυντες ήττες που ακολούθησαν αφύπνισαν τους Πολωνούς οι οποίοι ανέθεσαν τη διοίκηση στον στρατηγό Ιωάννη Σομπιέσκι, ο οποίος έμελλε να ανέβει στον πολωνικό θρόνο και να σώσει, το 1683, τη Βιέννη.

Το 1673 ο Σομπιέσκι επικεφαλής 30.000 περίπου ανδρών κινήθηκε κατά των Τούρκων.

Ο Σομπιέσκι διέθετε 12 ίλες των περίφημων «Φτερωτών Ουσάρων» με 1.690 συνολικά άνδρες, 3 ίλες καραμπινιέρων ιππέων με 342 άνδρες, 109 ίλες ιππικού «Παντσέρνι»…

View original post 559 more words

Categories: Uncategorized

Τουρκικά ΜΜΕ: «Προετοιμαζόμαστε για ένα δεύτερο αγώνα “Σεβρών”

Greek National Pride

Είμαστε έτοιμοι για πολεμική εμπλοκή ανά πάσα στιγμή»

H μεγάλη άσκηση “Γαλάζια Πατρίδα” αφορά την τελική πρόβα πολέμου απέναντι στις δυνάμεις που “πολιορκούν” την Τουρκία λένε ΜΜΕ της γειτονικής χώρας τονίζοντας πως η Αγκυρα δίνει έναν δεύτερο αγώνα “Σεβρών”.

Οπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, η άσκηση θα προσομοιάζει πραγματικές συνθήκες πολέμου.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα χωριστούν στα δύο, σε δυνάμεις της Τουρκίας και σε εχθρικές.

“Θα είναι ένας αγώνας επιβίωσης και επικράτησης έναντι του εχθρού” λέει η “Γενί Σαφάκ”.

Το μήνυμα ουσιαστικά που θέλει να περαστεί –σύμφωνα με τη «Γενί Σαφάκ»- είναι πόσο έτοιμες είναι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ακόμη και για πόλεμο, αν χρειαστεί.

Mαζί με τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, στην Τουρκία ετοιμάζεται και ο φιλο-κυβερνητικός τύπος για τη μεγάλη έναρξη αύριο της στρατιωτικής άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα».

Με εκτενή δημοσιεύματα και δηλώσεις Τούρκων απόστρατων στρατιωτικών αξιολογούν τη σημασία και τα μηνύματα που θα περάσει η μεγαλειώδης άσκηση στους γείτονες αλλά και στην ίδια…

View original post 745 more words

Categories: Uncategorized

Ο γνωστός υβριστής της Χρυσής Αυγής και εθνομηδενιστής Χριστόπουλος υπερασπίζεται το δημοσίευμα του BBC για «μακεδονική μειονότητα»!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Ο γνωστός υβριστής της Χρυσής Αυγής και εθνομηδενιστής Χριστόπουλος υπερασπίζεται το δημοσίευμα του BBC για «μακεδονική μειονότητα»!Για όποιον γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, μόνο έκπληξη δεν προξενεί η είδηση ότι ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Δημήτρης Χριστόπουλος έσπευσε να υπερασπιστεί το ανθελληνικό δημοσίευμα του BBC περί «μακεδονικής μειονότητας».

View original post 419 more words

Categories: Uncategorized

Χρ. Παππάς προς ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ: “Είναι ξεκάθαρο πια ότι είστε το ίδιο μαγαζί” BINTEO

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια σχετικά με την τροποποίηση του Β’ Μέρους του Κανονισμού της Βουλής. Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε την νέα τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής ως μια ακόμη διευκόλυνση του ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα της ανομίας που ψηφίζει κατάπτυστες συμφωνίες, όπως η συνθήκη των Πρεσπών, εκχωρώντας το όνομα της Μακεδονίας μας στο γειτονικό κρατικό μόρφωμα των Σκοπίων.

View original post 1,339 more words

Categories: Uncategorized

Τσακαλώτος: Συναίνεση με τη ΝΔ για να μην έρθει η Χρυσή Αυγή!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Τσακαλώτος: Συναίνεση με τη ΝΔ για να μην έρθει η Χρυσή Αυγή!Άρθρο από την εφημερίδα “Εμπρός”

Την κοινή γραμμή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας ακόμη και στην οικονομική πολιτική επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Κι ενώ οι πολιτικοί απατεώνες της ΝΔ και τα φερέφωνά τους κομπάζουν σαν γύφτικα σκεπάρνια επειδή ο Τσακαλώτος σημείωσε πως «είναι πιθανόν η ΝΔ να έρθει στην εξουσία», το πλέον ουσιώδες κομμάτι της συνέντευξής του αφορά τη Χρυσή Αυγή και το ενιαίο μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ εναντίον της!

View original post 500 more words

Categories: Uncategorized

Ιδού οι «ρατσιστικές» επιθέσεις: Εφτά Μπαγκλαντεσιανοί βασάνισαν και λήστεψαν ομοεθνή τους στην Μανωλάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Ένα ακόμα βίαιο περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας, έλαβε χώρα στην Νέα Μανωλάδα Ηλείας. Θύμα ήταν ένα 24χρονο «προσφυγάκι» από το Μπαγκλαντές, που εργαζόταν στα χωράφια της περιοχής.

View original post 65 more words

Categories: Uncategorized

«ΕΛΛΗΝΙΔΑ» ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΡΙΑ ΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ BBC ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Categories: Uncategorized

Τα Σκόπια πρέπει να διαλυθούν, δήλωσε Αμερικανός Βουλευτής Dana Rohrabacher

Τα Σκόπια πρέπει να διαλυθούν, δήλωσε ο Αμερικανός Βουλευτής Dana Rohrabacher

Σύμφωνα με τον Αμερικανό γερουσιαστή Dana Rohrabacher, ο οποίος έδωσε το Μάιο του 2017 αποκλειστική συνέντευξη σε ελληνικό μέσο, τα Σκόπια ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ διότι ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΝ «χώρα»! Αυτό που είχε πει τότε είναι και ΕΠΙΚΑΙΡΟ όσο ποτέ!

Εμείς από τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ» έχουμε στείλει και εμείς μήνυμα στον κ Dana Rohrabacher για συνέντευξη, αλλά μάθαμε πως τον τελ. χρόνο έχει βγεί στη σύνταξη αυτός! Στείλαμε μετά μήνυμα στον αντικαταστάτη του, τον κ Harley Rouda, και περιμένουμε τώρα απάντηση να δούμε ΑΝ αυτός ο κύριος θα υποστηρίξει την Ελλάδα, όπως τον υποστήριξε ο προκάτοχός του.

Υπάρχουν γερουσιαστές στο Αμερικανικό Κονγκρέσο που είναι με το μέρος της ΕΛΛΑΔΟΣ σχετικό με το Μακεδονικό. Δυστυχώς όμως ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μεγάλος ΜΑΦΙΟΣΟΣ Τράμπ, ΔΕΝ υποστηρίζει την Ελλάδα σε αυτό μιας και παίρνει ο ίδιος τις διαταγές του από το…ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ των ΗΠΑ. Δεν πειράζει, γιατί δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενος ανθρώπου του οποίου ο μέντωρ ήταν ένας από τους πιο περιβόητους ΕΒΡΑΙΟΥΣ μαφιόσους που έζησαν ποτέ στην Αμερική και ο οποίος τυχαίνει να είναι και ένας από τους ιδρυτές του βαθέος κράτους των ΗΠΑ (πατήστε εδώ & εδώ για περισσότερα, ΑΝ τολμάτε). Η βοήθειά μας βρίσκεται στον…ΘΕΟΝ ΜΑΣ και στον… ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ!

Πηγή Τα Σκόπια πρέπει να διαλυθούν, δήλωσε Αμερικανός Βουλευτής Dana Rohrabacher – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ GreekNewsOnDemand.com

Categories: Uncategorized

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΗΡ ΟΛΜΠΡΑΪΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ‏ ”αόρατη μειονότητα” της Ελλάδας, τους “Μακεδόνες”»

Greek National Pride

Μας πάνε «καρφί» για διαμελισμό – Μεγάλο αφιέρωμα του BBC στην «”αόρατη μειονότητα” της Ελλάδας, τους “Μακεδόνες”»

Το BBC που ειχε διευθυντή τον γαμπρό των Rothschild που λέγεται Marcus Agius …έσπευσε να μιλήσει για την αόρατη μειονότητα  Σλαβομακεδόνων.

Μετά τον Soros και οι τοκογλύφοι στο City του Λονδίνου δεν κοιμούνται κι ανησυχούν για τη μοίρα μερικών πρακτόρων που συνεργάζονταν πότε με τους Βούλγαρους, πότε με τους Σέρβους, πότε με τους Άγγλους, πότε με τον Στάλιν και τώρα με τους Rothschild…

Tέτοιοι επαγγελματίες “μειονοτικοί” που για τα λεφτά αλλάζουν εθνικότητα κι εργοδότη κάθε 15 χρόνια …είναι πολύ χρήσιμοι για το Σύστημα . Είναι άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένη τιμή κι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για τα λεφτά .

Είναι χρήσιμο όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που κάποια κυβέρνηση δεν έχει αρκετούς χαφιέδες όπως αυτές που ψήφισαν τα Μνημόνια.

Ο Μητσοτάκης-Soros φυσικά θα είναι ο τελευταίος…

View original post 3,566 more words

Categories: Uncategorized

OH YES, ΕΙΝΑΙ… ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ! ΝΟΒΑΜΑΤΣΕΝΤΟΝΙΑ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΤΑΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ», ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΑΣ… Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ!

Categories: Uncategorized

Κύπρος: Προκλήσεις των Τούρκων στην Νεκρή Ζώνη VIDEO

Greek National Pride

Κύπρος: Νέες προκλήσεις των Τούρκων στην Νεκρή Ζώνη – Είναι το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.

View original post 124 more words

Categories: Uncategorized

ΒΗΜΑ: «ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΡΙΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ»… ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ;

Categories: Uncategorized

Συμφωνία των Πρεσπών: Τρέχει τώρα να «σβήσει τις φωτιές» η κυβέρνηση

Ανατολική Ακτή Αττικής

https://ift.tt/2BU3lul

Το ρεπορτάζ του BBC για «μακεδονική μειονότητα» και την ρηματική διακοίνωση των
Σκοπίων στον ΟΗΕ που μιλάει για μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, επιχειρεί να αντιστρέψει το υπουργείο Εξωτερικών

Δεν προλαβαίνει να σβήνει φωτιές η κυβέρνηση σε ότι αφορά την «Συμφωνία των Πρεσπών».

Μετά το ατυχές για κάποιους, προβοκατόρικο για άλλους δημοσίευμα του BBC, το οποίο μιλά για την «καταπιεσμένη μακεδονική μειονότητα της Ελλάδος», ήρθε και το «κερασάκι στην τούρτα»: Η κατάθεση της ρηματικής διακοίνωσης στον ΟΗΕ από πλευράς Σκοπίων. Υπενθυμίζεται ότι με αυτήν, η γείτονα χώρα κατοχυρώνει στα Ηνωμένα Έθνη τη χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «Μακεδονικός» και «Μακεδονική» για τις κρατικές και ιδιωτικές οντότητες καθώς και για τα εμπορικά σήματα και τις ονομασίες των προϊόντων τους. Επιπλέον, σε αναλυτικό πίνακα προς τον ΟΗΕ υπάρχει η στήλη «Nationality (Citizenship)» δηλαδή «Εθνικότητα (Ιθαγένεια)» και εκεί αναφέρεται ο όρος «Μακεδόνας» και εναλλακτικά «Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας». H…

View original post 301 more words

Categories: Uncategorized

Ξεκινάει η «Γαλάζια Πατρίδα» και στην Αθήνα συνιστούν… ψυχραιμία: Άσκηση αρπαγής κοιτασμάτων σε Αιγαίο και Α.Μεσόγειο

Greek National Pride

Πολεμικό κλίμα δημιουργεί η Άγκυρα με το τουρκικό υπουργείο Αμυνας να ανακοινώνει ότι «ο στόλος μας είναι έτοιμος για την άσκηση “Γαλάζια Πατρίδα”», σημειώνοντας ότι θα γίνει «ταυτόχρονα σε τρεις θάλασσες». 

Στην ουσία πρόκειται για μια μείζονα άσκηση αρπαγής κοιτασμάτων, δηλαδή επιβολής κυριαρχίας σε κομμάτια της ελληνικής και της  κυπριακής ΑΟΖ

Άλλωστε το προανήγγειλε ο ίδιος ο Τούρκος ΥΠΑΜ Χ.Ακάρ

Πρόκειται για το Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή όπου η Άγκυρα διεκδικεί κοιτάσματα άλλων πλην φυσικά της Ρωσίας που ποτέ δεν θα τολμούσε.

Στο Αιγαίο και στην Α.Μεσόγειο στο στόχαστρο είναι κομμάτια της ελληνικής και της  κυπριακής ΑΟΖ.

Το υπουργείο Αμυνας της Τουρκίας δημοσιοποίησε και ένα προπαγανδιστικό βίντεο για την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία θα ξεκινήσει αύριο, Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαρτίου.

Πρόκειται για «υπερπαραγωγή» που στόχο έχει να δημιουργήσει εντυπώσεις ανίκητης αρμάδας.

Ενσωματωμένο βίντεο

Millî Savunma Bakanlığı

@tcsavunma

Millî Gemilerimiz Mavi Vatan Tatbikatına…

View original post 358 more words

Categories: Uncategorized

“Συννεφιασμένοι” Αρχηγοί ΓΕΝ! Τι άκουσαν και τι κατάλαβαν από την ενημέρωση που τους έγινε

Greek National Pride

Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΝ επισκέφθηκαν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη ΠΝ.

“Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις, τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τα κυριότερα θέματα του Πολεμικού Ναυτικού”, αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΝ.

Αυτό που δεν αναφέρει η ανακοίνωση είναι ότι από την ενημέρωση που είχαν οι Επίτιμοι Α/ΓΕΝ “συννέφιασαν”.

Οι παλιότεροι ακόμη περισσότερο από τους νεότερους.

Τα όσα άκουσαν προκάλεσαν τη “συννεφιά”.

Οι ερωτήσεις που λογικά έθεσαν και οι ειλικρινείς απαντήσεις που πήραν έκαναν ακόμη βαρύτερο το κλίμα.

Οι αριθμοί που ακούστηκαν έλεγαν πολλά και αποκάλυψαν ακόμη περισσότερα.

Και να φαντατείτε ότι δεν ειπώθηκε τίποτα για διαθεσιμότητες.

Οι αριθμοί είχαν να κάνουν με τα κονδύλια που έχει πλέον στη διάθεση του το ΠΝ.

Το πιο απαισιόδοξο που προέκυψε από την ενημέρωση είναι πως το πρόγραμμα προμήθειας για τορπίλες νέας τεχνολογίας για τα υποβρύχια 214, πάει στις καλένδες…

πηγη

View original post

Categories: Uncategorized

Για να σωθεί η Ελλάδα στους καιρούς τους ύστατους

Σημεία Καιρών

“Υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες που «πνίγονται» από τις αναθυμιάσεις του συστήματος, τον εξευτελισμό των τιμαλφών αξιών του Έθνους μας, την περιφρόνηση της Παιδείας μας που εφώτισε όλη την οικουμένη, που δακρύζουν για την κατάντια της πατρίδας μας, που ασφυκτιούν από την ανικανότητα που κυβερνά γονατισμένη…”

View original post 1,018 more words

Categories: Uncategorized

“Ανάσταση” των ελληνικών Apache στο Ισραήλ που ενδιαφέρθηκε και για τον εκσυγχρονισμό των F-16

Greek National Pride

Ο άξονας Ελλάδας-Ισραήλ στον αμυντικό τομέα είναι εδώ και χρόνια ισχυρός.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα κέρδη δεν είναι ισομερή για τις δύο πλευρές.

Οι ισραηλινοί έχουν πάρει αυτά που θέλουν λένε.

Εμείς τι έχουμε πάρει;

Σύμφωνα με τη πληροφόρηση που έχει το Militaire.gr τα κέρδη μας μπορεί να ΄ναι σημαντικά ,αρκεί να τα διεκδικήσουμε και να τα διαπραγματευτούμε.

Το κάνουμε;

Η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία είναι από τις πιο σημαντικές του κόσμου και όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του Militaire.gr έχει κάνει κάποιες πολύ σημαντικές προτάσεις προς την ελληνική πλευρά.

Προτάσεις που έφθασαν ακόμη και στο θέμα τοθυ εκσυγχρονισμού των F-16!

Το θέμα αυτό όμως δεν συζητήθηκε καν από την ελληνική πλευρά αφού υπάρχει το “άβατο” της Lockheed Martin, η οποία με κάποιο τρόπο κατορθώνει να μην επιτρέπει ούτε καν την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων!

Έγινε με την πρόταση της Boeing στην οποία δεν επιτράπηκε η παρουσίαση και όπως προκύπτει σε σύσκεψη…

View original post 386 more words

Categories: Uncategorized

ΤΑΜΣ “ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2019″_Μέρος 1ο & 2ο

Greek National Pride

ΤΑΜΣ “ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2019”

Μέρος 1ο & 2ο

ΤΑΜΣ “ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2019” (Απόσπασμα Βραδινού Δελτίου Ειδήσεων Τ/Σ ΣΚΑΪ, Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 )

View original post

Categories: Uncategorized

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: «ΒΑΤΡΑΧΙ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΤΟ’ ΜΑΘΕΣ ΤΟ ΝΕΟ; 11+4 ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ!

Categories: Uncategorized
%d bloggers like this: