Archive

Archive for 05/11/2019

Αποκαλύφθηκε μυκηναϊκή Ακρόπολη στην Κωπαΐδα – Επτά φορές μεγαλύτερη από αυτή των Μυκηνών (εικόνες)

Νέα σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και κινητά ευρήματα που χρονολογούνται στην περίοδο ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού (περ. 1250 π.Χ.), έφεραν στο φως οι ανασκαφές που διενεργούνται στην ακρόπολη του Γλα στη Βοιωτία.

Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο πενταετούς αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής, γεωφυσικής και ανασκαφικής έρευνας (2018-2022).

Ανασκαφές σε πόλη που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα

Η μυκηναϊκή εγκατάσταση στον Γλα, μια απόκρημνη νησίδα στο μέσον του απώτατου βορειοανατολικού μυχού της Κωπαΐδας, ιδρύθηκε κατά το 13ο αιώνα π.Χ, συγχρόνως με τα έργα αποστράγγισης της λίμνης, τα οποία συνιστούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μεγαλόπνοα τεχνικά έργα της ελληνικής προϊστορίας.


Αεροφωτογραφία της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα Βοιωτίας

Είναι η μεγαλύτερη μυκηναϊκή ακρόπολη – επταπλάσια σε έκταση από τις Μυκήνες – που έχει ερμηνευθεί από τον αείμνηστο Σπυρίδωνα Ιακωβίδη ως οχυρό και οικονομοτεχνικό κέντρο λειτουργίας των αποστραγγιστικών έργων, καθώς και ως σταθμός συγκέντρωσης και επεξεργασίας της αγροτικής παραγωγής της περιοχής.
Η κεντροβαρική της θέση, που παρείχε απεριόριστη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις, ενίσχυε τη δυνατότητα εποπτείας της πεδιάδας, ιδιαιτέρως του ανατολικού της τμήματος, καθώς και την γρήγορη πρόσβαση στον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, διευκολύνοντας τις θαλάσσιες επικοινωνίες.

Οι ανασκαφές είχαν σταματήσει για μία 20ετία

Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Γλα δεν παραπέμπουν σε μια ανακτορική θέση με πολυδύναμα τμήματα και πολλαπλά αρχεία γραμμικής γραφής ή μια μυκηναϊκή ακρόπολη με την τυπική έννοια του όρου. Η επισήμανση αυτή, καθώς και η φαινομενική κατάληψη με οικοδομικά κατάλοιπα μόνο του 30% της ακρόπολης αναλογικά με την γιγαντιαία της έκταση (200 στρ.), δημιουργούσαν ποικίλους προβληματισμούς για τον χαρακτήρα και τον ρόλο που διαδραμάτιζε στο πολιτικό περιβάλλον της ανακτορικής βόρειας Βοιωτίας και κυρίως τη σχέση της με τη Θήβα και τον Ορχομενό. Οι προβληματισμοί αυτοί αποτέλεσαν το έναυσμα για την επανέναρξη των ανασκαφών στην ακρόπολη του Γλα το 2018, μετά από παύση μιας εικοσαετίας.

Πέντε νέα οικοδομικά συγκροτήματα έφερε στο φως η ανασκαφή

Τα αποτελέσματα της διετίας 2018-2019 υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στο βορειοδυτικό, νοτιοδυτικό και νότιο τμήμα της ακρόπολης ήρθαν στο φως πέντε νέα οικοδομικά συγκροτήματα (που συμβατικά ονομάστηκαν «Μ», «Ν», «Ο», «Ρ» και «Q»), μεμονωμένα ή σε συστάδες, μεγάλων διαστάσεων, που χαρακτηρίζονται από συμμετρία και αξονική διάταξη και συμπληρώνουν σημαντικά την κάτοψη της ακρόπολης.


Κτήριο «Μ»

Στα ευρήματα από τους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται, εκτός από αγγεία αντιπροσωπευτικά της μυκηναϊκής περιόδου (ψευδόστομοι αμφορείς, σκύφοι, υδρίες, κύλικες, ασκοί, πρόχοι, μαγειρικά σκεύη κά), θραύσματα τοιχογραφιών, μολύβδινα αγγεία και τμήματα από ανθρωπόμορφα μυκηναϊκά ειδώλια, καταδεικνύοντας την ύπαρξη της γνώριμης, κοινής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παράδοσης των χρόνων της ευρύτατης μυκηναϊκής εξάπλωσης.


Ασκός με βάση και ταινιωτή διακόσμηση στο σώμα (ΥΕ ΙΙΙΒ) από το Κτηριακό Συγκρότημα «Ν».

Ειδικότερα, κατά το 2019, η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη από τις 24 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου στο δυτικό και νότιο τμήμα της ακρόπολης.


Κτήρια Νa, Nb και Νc. Κτηριακό Συγκρότημα «Ν»

Ανεξάρτητα κτίρια με λίθινους τοίχους

Η ερευνητική ομάδα προχώρησε στην περαιτέρω αποκάλυψη του μνημειακού συγκροτήματος που ήρθε στο φως το 2018 και έχει συμβατικά ονομαστεί «Ν». Το συγκρότημα χωροθετείται σε φυσικό πλάτωμα στην κορυφή ομαλού κωνικού υψώματος, στο νοτιοδυτικό τμήμα της ακρόπολης.


Κτηριακό Συγκρότημα «Ν»

Πρόκειται για συγκρότημα έξι ανεξάρτητων, κτηριακών όγκων, εξωτερικών διαστάσεων 8,60μ. x 27,70μ. έκαστος, με προσανατολισμό Α-Δ. και κοινές οικοδομικές γραμμές. Οι κτηριακοί όγκοι διατάσσονται γραμμικά σε ομάδες των τριών κατά τον άξονα Β-Ν, ενώ μεταξύ τους φαίνεται να μεσολαβούν υπαίθριοι χώροι ομόλογων διαστάσεων. Η κάθε μονάδα καταλαμβάνει επιφάνεια 240 τμ περίπου, ενώ εσωτερικά χωρίζεται από λίθινους τοίχους, πάχους σε τρεις επιμέρους ισομεγέθεις χώρους.

Μυκηναϊκά αγγεία και κτιριακά κατάλοιπα βρέθηκαν στην ανασκαφή
Επιπλέον, έρευνες άρχισαν σε νέα κτήρια που εντοπίστηκαν φέτος στο νότιο τμήμα της ακρόπολης και συμβατικά ονομάστηκαν Ρ, Ο και Q, αποδίδοντας συνολικά σημαντικά ευρήματα για την αρχιτεκτονική, τη στρωματογραφία, τη χρονολόγηση, καθώς και στοιχεία για τον αποθηκευτικό και ενδεχομένως εργαστηριακό χαρακτήρα των ερευνηθέντων χώρων.

Φέτος, μεταξύ των κινητών ευρημάτων ξεχωρίζουν φύλλα και κομμάτια μολύβδου μεγάλων διαστάσεων και μυκηναϊκά αγγεία με γραπτή διακόσμηση που συμβαδίζουν με τα ευρήματα των παλαιότερων ανασκαφών στην ακρόπολη, ενώ ιδιαίτερο εύρημα αποτέλεσε ακέραιος διπλός πέλεκυς από χαλκό, πιθανότατα πολύτιμη απόκρυψη, ίσως στην περίοδο κρίσης των τελευταίων χρόνων, πριν από την πτώση των μυκηναϊκών ανακτόρων. Τα νέα κτηριακά κατάλοιπα, φαίνεται πως ανήκουν σε δομές που επαναλαμβάνουν τα ιδιότυπα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ήδη εντοπισμένα στα παλαιότερα ανεσκαμμένα κτήρια της ακρόπολης: ιδιόρρυθμες επιμήκεις πτέρυγες, αξονική διάταξη και ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη.

Ο Γλας με τον σπάνιο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό

Σε αντίθεση με τις άλλες μεγάλες μυκηναϊκές ακροπόλεις, οι οποίες εμφανίζουν επανειλημμένες ανακατασκευές, ο Γλας αποπνέει έναν αισθητά ξεκάθαρο και σπάνια ενιαίο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Σύμφωνα με αυτόν, η οχύρωση και τα κτήρια της ακρόπολης κατασκευάστηκαν σε ενιαίο οικοδομικό πρόγραμμα και ανήκουν, με μικρές αποκλίσεις, σε κοινό χρονολογικό ορίζοντα, εντός και μάλλον προς τα μέσα του 13ου αι. π.Χ.


Κτηριακό Συγκρότημα «Ν». Κατά χώρα σωζόμενα πιθάρια.

Για άγνωστους ακόμη λόγους, όλα τα νέα (και τα παλαιότερα ανεσκαμμένα) κτήρια εγκαταλείφθηκαν συγχρόνως κατά το τέλος του 13ου αι. π.Χ και οι κάτοικοι φεύγοντας, φαίνεται πως πήραν μαζί τους το μεγαλύτερο μέρος του υλικού πολιτισμού τους, ακολουθώντας την μοίρα των άλλων μυκηναϊκών ανακτορικών μονάδων.

Ποιοι συμμετέχουν στην ανασκαφή στον Γλα

Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μελέτη και αναλύσεις του δομικού υλικού των κτηρίων (ωμόπλινθοι, πηλοκονιάματα, δορώσεις κτλ), γεωλογική μελέτη και τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση της ακρόπολης και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και ανάλυση και αξιολόγηση των ζωοαρχαιολογικών και αρχαιοβοτανικών δεδομένων, με στόχο την ανασύσταση της καθημερινής ζωής, της χωροοργάνωσης του οικισμού και της οικονομικής οντότητάς του.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ιζημάτων για μικρομορφολογική ανάλυση με σκοπό την ερμηνεία και κατανόηση των συνθηκών δημιουργίας των αρχαιολογικών επιχώσεων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει ακόμη μεγάλος αριθμός φοιτητών από ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι οποίοι διδάσκονται, υπό την καθοδήγηση έμπειρων αρχαιολόγων, μηχανικών και συντηρητών, τη σύγχρονη ανασκαφική μεθοδολογία, παρακολουθούν μαθήματα κεραμικής και σχεδίου και συνδράμουν σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και διεξαγωγής της ανασκαφής, παρέχοντας πολύτιμη αρωγή στην επιστημονική ομάδα και συμβάλλοντας στην πρόοδο της διεπιστημονικής έρευνας και την εξέλιξη της αρχαιολογικής γνώσης.

Το ανασκαφικό πρόγραμμα διενεργείται από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Έλενας Κουντούρη, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, με την στενή συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και την υποστήριξη του Δήμου Ορχομενού και της Ενορίας Παναγίας Σκριπούς.

 

via Αποκαλύφθηκε μυκηναϊκή Ακρόπολη στην Κωπαΐδα – Επτά φορές μεγαλύτερη από αυτή των Μυκηνών (εικόνες) – Pentapostagma.gr : Pentapostagma.gr

Categories: Uncategorized

Ι. Μάζης : Γενικευμένη Αστάθεια και οι ανακατατάξεις των παικτών ισχύος.

Greek National Pride

Το εμπορικό άνοιγμα του Αρκτικού κύκλου, οι ΑΟΖ και η επανατοποθέτηση των παικτών ισχύος , ίσως να οδηγεί εκτός από την ανάδυση δυνάμεων όπως η Κίνα και η Ρωσία και σε ετερόκλητες συνεργασίες, μεταξύ για παράδειγμα των ΗΠΑ με την Ρωσία, λέει ο καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας Ιωάννης Μάζης, μιλώντας στον 98.4 .

Ο ίδιος έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με συστημικό παράγοντα αναταραχής την Τουρκία.

Ο Ιωάννης Μάζης μίλησε ακόμη για τις εσωτερικές συγκρούσεις και ανακατατάξεις σε ΗΠΑ και Βρετανία, καθώς και σε αντικρουόμενα συμφέροντα εντός της ΕΕ, παράγοντες που επίσης δρουν αποσταθεροποιητικά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δυστυχώς για τη Δύση, η Ρωσία εξελίσσεται σε έντιμο συνομιλητή των πάντων. Αν η ΕΕ δεν απαντήσει στον πλήρη ευτελισμό της Συνθήκης της Λωζάννης, τότε το επόμενο πιάτο στο μενού της Τουρκίας θα είναι η Κύπρος, το Αιγαίο και η Θράκη ανέφερε χαρακτηριστικά, προτείνοντας άμεση εξοπλιστική θωράκιση ναυτικά και…

View original post 11 more words

Categories: Uncategorized

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Categories: Uncategorized

Έλληνες κυνηγοί κατά των Τουρκικών UAV – Εκπαιδεύονται σε Ελληνικής κατασκευής Παρεμβολέα

Greek National Pride

Εκπαίδευση χειριστών παρεμβολέα συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Στρατού (ΚΕΤΕΣ) στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού.

Τι είναι όμως ο Παρεμβολέας συστημάτων των UAV που το λογισμικό ανέπτυξε το ΚΕΤΕΣ και οι χειριστές εκπαιδεύονται στην ΠΕ του Δ’ Σώμα Στρατού «Στρατόπεδο Αποστολίδη» Ουσιαστικά πρόκειται για ένα τυφέκιο ή πιστόλι με ενσωματωμένο παρεμβολέα συχνοτήτων.

Όταν πατήσετε τη σκανδάλη, το drone δέχεται μια “καταιγίδα” σημάτων παρεμβολών σε όλες τις συχνότητες, μεταξύ των οποίων και το GPS, αποκόπτοντάς το από το χειριστή του.

Έτσι, χωρίς κάποιο σήμα από το χειριστή, θα προσγειωθεί ομαλά στο έδαφος αυτόματα. “Θέλαμε κάτι που να είναι ασφαλές, αποτελεσματικό και να μην προκαλεί ζημιά στο στόχο για να είναι δυνατή η ανάλυση του από τις αρχές έπειτα”, δηλώνει τεχνικός διευθυντής κατασκευής του λογισμικού!!


«Αποστολή του ΚΕΤΕΣ είναι η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, προς επίλυση επιστημονικών και τεχνικών…

View original post 24 more words

Categories: Uncategorized

ΚΟΥΛΗ ΑΚΟΥΣ; ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ “ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ” ΠΑΡΕΝΟΧΛΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

Categories: Uncategorized

Νέες τουρκικές προκλήσεις: 11 παραβιάσεις στο Αιγαίο την Τρίτη

Greek National Pride

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα ανωτέρω τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική

Νέες προκλήσεις από τους Τούρκους στο Αιγαίο την Τρίτη.

View original post 70 more words

Categories: Uncategorized

Προς «σύσφιξη» των σχέσεων με τη Μόσχα: «Σημαντικός ενεργειακός εταίρος η Ρωσία»

Greek National Pride

Κρίσιμη θεωρείται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Ρωσία, σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στην περιοχή μας είναι ραγδαίες και οι ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς, με τη Μόσχα να αναλαμβάνει σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο.

Το μήνυμα λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση είναι ξεκάθαρο. Η Ρωσία θεωρείται σημαντικός ενεργειακός εταίρος και στις ελληνορωσικές σχέσεις ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Μόσχα και Ουάσινγκτον έχουν αντιληφθεί πλήρως πλέον τη γεωπολιτική αξία της Ελλάδας και όλα δείχνουν πως η επόμενη σύγκρουση των δύο δυνάμεων θα περιλαμβάνει Στενά, Αιγαίο και Α.Μεσόγειο.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω σημαντικών περιφερειακών εξελίξεων, αλλά και ενώ ενισχύεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Ρωσίας.

Στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Μόσχα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ την Τετάρτη, αναφέρθηκαν διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως ανέφεραν οι διπλωματικές πηγές…

View original post 579 more words

Categories: Uncategorized

Α ΡΕ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΟ ΜΑΣΚΑΡΑ! «ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ» ΕΚΑΝΑΝ «ΜΠΛΟΚΟ» ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ… ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΒΕ ΚΙ ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ!

Categories: Uncategorized

«Aπασφάλισαν» τα Τουρκικά ΜΜΕ: «Έρχεται σύγκρουση στην Α. Μεσόγειο» – «Πρέπει να μοιράσουμε τα κοιτάσματα!»

Greek National Pride

Σύμφωνα με τον Τούρκο ειδικό İbrahim SÜNNETÇİ, που αρθρογραφεί σε πασίγνωστο τουρκικό αμυντικό περιοδικό, έρχεται καταιγίδα εξελίξεων στην Α.Μεσόγειο, η οποία θα «κτυπήσει» με δύναμη, εκτός της Ελλάδος και της Κύπρου, τόσο το Ισραήλ  όσο και την Αίγυπτο, διότι ο σουλτάνος Ερντογάν τα θέλει όλα και και τα θέλει άμεσα μετά την εισβολή στην Συρία.

«Η ανακάλυψη πλούσιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει μετατραπεί άμεσα σε πηγή έντασης και πιθανής σύγκρουσης, μαζί με την συνειδητοποίηση ότι οι μεγαλύτεροι πόροι οδηγούν σε μεγαλύτερες και περισσότερες διαφωνίες«, δηλώνει απερίφραστα ο SÜNNETÇİ.

Η αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε να έχει αποσταθεροποιητική επίδραση στις περιφερειακές χώρες. Λόγω των διαφωνιών σχετικά με την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των ανοικτών πεδίων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, οι εντάσεις αυξάνονται επικίνδυνα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας…

View original post 689 more words

Categories: Uncategorized

Δραματικές εξελίξεις: Έτοιμοι οι Τούρκοι να κάνουν τζαμί την Αγιά Σοφιά – Προκλητικό πρωτοσέλιδο

Greek National Pride

Προβληματισμό και ανησυχία εγείρει ένα ακόμα δημοσίευμα του τουρκικού Τύπου σχετικά με τις προθέσεις της Άγκυρας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί.

Σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Yeni Safak», το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας αναμένεται να εξετάσει ζήτημα μετατροπής του μουσείου της Μονής της Χώρας σε τέμενος.Μία τέτοια απόφαση για το μουσείο της της Μονής της Χώρας (Kariye Cami) μπορεί να αποτελέσει “προηγούμενο” και για άλλα μουσεία, που κατά την οθωμανική αυτοκρατορία λειτουργούσαν ωςτζαμιά, μεταξύ των οποίων και η Αγία Σοφία.

Το μνημείο με τα εντυπωσιακά μωσαϊκά -γνωστό και ως Kariye Cami-μετατράπηκε σε μουσείο το 1945 με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της τότε τουρκικής κυβέρνησης. Ωστόσο, σήμερα το Ίδρυμα Προστασίας Ιστορικών Μνημείων και Περιβάλλοντος κατέθεσε αγωγή με αίτημα την ακύρωση της απόφασης του 1945ζητώντας τη μετατροπή του μουσείου σε τζαμί.

871.jpgΤο σημερινό (5/11) πρωτοσέλιδο της «Yeni Safak»

Σύμφωνα με τη «Yeni…

View original post 1,172 more words

Categories: Uncategorized

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΗ

Categories: Uncategorized

Ζάεφ: Η γλώσσα μας είναι «μακεδονική» – Βουλγαρία: Τα «μακεδονικά» είναι μια βουλγαρική διάλεκτος!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Ζάεφ: Η γλώσσα μας είναι «μακεδονική» - Βουλγαρία: Τα «μακεδονικά» είναι μια βουλγαρική διάλεκτος!Είναι αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός μας, «δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα»

Μιλώντας στο κοινοβούλιο των Σκοπίων και απαντώντας στις αντιδράσεις της Σόφιας, ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ δήλωσε πως η «μακεδονική» γλώσσα αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ το 1977 και αναμένει από την ευρωπαϊκή Βουλγαρία να την αποδεχθεί κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

View original post 121 more words

Categories: Uncategorized

“Μπλόκο” στην λαθρομετανάστευση και στη Νάουσα – Συγκέντρωση κατοίκων τα μεσάνυχτα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

“Μπλόκο” στην λαθρομετανάστευση και στη Νάουσα - Συγκέντρωση κατοίκων τα μεσάνυχτα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την μεταφορά λαθρομεταναστών σε περιοχές της ενδοχώρας, μεταφορά η οποία να θυμίσουμε ότι γίνεται συχνά με την χρήση πλοίων του Πολεμικού μας Ναυτικού, το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ σαν… δημόσιες συγκοινωνίες για τον εποικισμό της Πατρίδας μας.

View original post 144 more words

Categories: Uncategorized

Βγαίνουν τα όπλα στο Κιλκίς: Πεζές περιπολίες ξεκινούν οι κάτοικοι

Greek National Pride

Παρενοχλούν ανήλικες Ελληνίδες οι μετανάστες

Το νόμο στα χέρια τους παίρνουν πλέον οι Έλληνες. Για πρώτη οι αντιδράσεις είναι τόσο σφοδρές, ***ενώ τα τα μπλόκα κατά των μεταναστών είναι ένα καθημερινό φαινόμενο.

Το ενδεχόμενο να πάρουν τις καραμπίνες, προκειμένου να διαφυλάξουν, όπως υποστηρίζουν, τη σωματική τους ακεραιότητα αλλά και τις περιουσίες τους από κακοποιά στοιχεία, που υπάρχουν μεταξύ των περίπου 300 προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι διαμένουν εδώ και 1,5 χρόνο σε ξενοδοχείο της περιοχής, δεν αποκλείουν κάτοικοι του χωριού Σταθμός Μουριών του νομού Κιλκίς, έναν ακριτικό οικισμό που ζουν περίπου 800 άτομα.

Μάλιστα, οι κάτοικοι ήδη εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν από μόνοι τους πεζές περιπολίες στο χωριό τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να προλάβουν οποιοδήποτε νέο κρούσμα εγκληματικότητας. Αυτό αναμένεται να αποφασισθεί την Κυριακή σε μάζωξη που θα πραγματοποιήσουν οι κάτοικοι σε δημοτικό κτίριο.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής στο ethnos.gr, στο χωριό επικρατεί τρόμος, αφού είναι…

View original post 515 more words

Categories: Uncategorized

Αθωώθηκε παμψηφεί ο καταδρομέας Μανώλης Μπούχλης…!!!Αθώος παμψηφεί κρίθηκε πριν απο λίγο απο το Στρατοδικείο Λάρισας ο π. καταδρομέας Μανώλης Μπούχλης, ο οποίος τον Μάρτιο του 2019 είχε ανεβάσει βίντεο στο οποίο φαινόταν ο ίδιος να τραγουδά το «Μακεδονία Ξακουστή» κατά τη διάρκεια άλματος που είχε πραγματοποιήσει με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό ελικόπτερο.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο καταδρομέας Μανώλης Μπούχλης συνομίλησε με τον Κυριάκο Μαϊόπουλο του rpn.gr, αναφέροντας τα παρακάτω.

«Νοιώθω δικαιωμένος. Όλα πήγαν καλά ! Το αποτέλεσμα θεωρώ ότι δικαιώνει και όλους τους Έλληνες απο τους οποίους καθημερινά λάμβανα μηνύματα συμπαράστασης.

Ορισμένοι με συνέκριναν με σπουδαίους Έλληνες και με παρομοίαζαν με τους Μακεδονομάχους , αλλά δεν θεωρώ ότι η πράξη μου δικαιολογεί αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Η οικογένειά μου έχει προσφέρει πολλά στη πατρίδα και ειδικότερα στη Μακεδονία. Εφτά πρωτοξαδέρφια των προγόνων μου, Μπούχληδες αγωνίστηκαν για την Μακεδονία. Εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω αμέτοχος βλέποντας όλα όσα συνέβησαν και ήταν κάτι που βγήκε αυθόρμητα απο μέσα μου. Γνώριζα ότι απο αυτή μου την ενέργεια θα υπήρχαν συνέπειες αλλά έπρεπε να το κάνω».

 

via Αθωώθηκε παμψηφεί ο καταδρομέας Μανώλης Μπούχλης…!!! – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ GreekNewsOnDemand.com

Categories: Uncategorized

5 Νοεμβρίου 1912: Η Απελευθέρωση της Χειμάρρας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

5 Νοεμβρίου 1912: Η Απελευθέρωση της Χειμάρρας

Ένα ζήτημα φλέγουσας σημασίας, μια ιδέα, ένα εμβατήριο που όλοι λίγο πολύ ψελλίσαμε κατά τη στρατιωτική μας θητεία για τη Βόρεια Ήπειρο, την σκλαβωμένη αδερφή μας, είναι η αφορμή για περαιτέρω ιστορική αναζήτηση και έρευνα. Είχα ακούσει μια ιστορία για έναν παππού, που όταν απελευθέρωναν οι Εύζωνοι τη Β. Ήπειρο, πετώντας παράλληλα τους Ιταλούς στη θάλασσα το 1940, παρακολουθούσε την προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων απαθής και ασυγκίνητος. Ένας στρατιώτης τον πλησίασε και τον ρώτησε απορημένος γιατί δεν χαίρεται που απελευθερώθηκε η σκλάβα πατρίδα και εκείνος ατάραχος του είπε λόγια που μόνο η λαϊκή σοφία δύναται να αντιληφθεί και να αφομοιώσει: «Ξέρω, παιδί μου, πως δεν είναι οριστικό, όπως οριστικό δεν ήταν και τις προηγούμενες φορές». Ο νεαρός στρατιώτης πάγωσε για μερικές στιγμές και μετά συνέχισε την πορεία του και τα καθήκοντά του. Αναλογιζόταν όμως συχνά τις κουβέντες του γέροντα. Και έψαξε. Και έμαθε.

View original post 937 more words

Categories: Uncategorized

Από το σοκ στην Αντεπίθεση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Από το σοκ στην ΑντεπίθεσηΈνα παράξενο, ομιχλώδες νέφος κινείται στην κοινωνική ατμόσφαιρα εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι (μόνον) ότι η Χώρα μας έχει μετατραπεί στο «Ξενοδοχείον η Ελλάς», με όλες τις ανέσεις για ανθρώπους που περνούν παράνομα τα σύνορά μας, την ίδια στιγμή που οι μισθοί πείνας και η ανεργία σαρώνουν. Δεν είναι ότι η Εθνική Κυριαρχία μας συρρικνώνεται συνεχώς απέναντι σε Τουρκία, Σκόπια και Αλβανία, δεν είναι ότι χάθηκε το 25% του ΑΕΠ, δεν είναι ότι διαλύθηκε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν είναι ότι ξενιτεύτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ταλαντούχοι νέοι Έλληνες, δεν είναι ότι ξεπωλείται η Δημόσια Περιουσία της Πατρίδας και του Λαού. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για κάτι πολύ πιο ανησυχητικό, πολύ πιο τρομακτικό. Είναι η αίσθηση ότι όλα πλέον είναι ανοιχτά, ότι τίποτα πια δεν θεωρείται ως δεδομένο.

View original post 583 more words

Categories: Uncategorized

Ο αμερικανικός στρατός είναι ένας χάρτινος τίγρης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Ο αμερικανικός στρατός είναι ένας χάρτινος τίγρης

Αν θέλαμε να περιγράψουμε τον σημερινό αμερικανικό στρατό με λίγα λόγια θα λέγαμε: Εθισμένοι στα ναρκωτικά φαντάροι, σεξουαλικά αποκλίνουσες πολυφυλετικές ορδές, οπλισμένες με φανταχτερά gadgets που δεν λειτουργούν πάντα.

Ιστορικά οι αγγλοαμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν ήταν αποτελεσματικές στην καταπολέμηση ισότιμων εχθρών. Ο στρατός του Ναπολέοντα ηττήθηκε το 1812 από τους Πρώσους και όχι από τους Βρετανούς. Οι αγγλοαμερικανικές και γαλλικές δυνάμεις δεν κατάφεραν στρατιωτικά να νικήσουν την Γερμανία στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία παραδόθηκε λόγω εσωτερικών προβλημάτων. Η εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία νικήθηκε μόνο όταν η Σοβιετική Ένωση εκμεταλλεύτηκε μια σειρά γερμανικών στρατιωτικών σφαλμάτων. Η Ιαπωνία ηττήθηκε όταν οι ΗΠΑ κατέφυγαν στην χρήση ατομικών βομβών. Θυμίζουμε ότι και στους δυο παγκόσμιους πολέμους, οι ΗΠΑ εισήλθαν στο θέατρο του πολέμου κατά την διάρκεια του τελικού σταδίου.

View original post 642 more words

Categories: Uncategorized

4 Νοεμβρίου 1918: Ποιοι ίδρυσαν το ΣΕΚΕ, τον πρόγονο του ΚΚ€;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

4 Νοεμβρίου 1918: Ποιοι ίδρυσαν το ΣΕΚΕ, τον πρόγονο του ΚΚ€;

Η ιστορία του κόμματος του “εγκλήματος και της προδοσίας”, όπως το είχε χαρακτηρίσει ο Γεώργιος Παπανδρέου, είναι ενδεικτική των στόχων του για την Πατρίδα και το Έθνος. Το ΚΚ€ αποκαλύπτει από την στιγμή της ίδρυσής του ότι αποτελεί ένα ξενοκίνητο κόμμα, ελεγχόμενο από σιωνιστικά λόμπυ, με μοναδικό σκοπό την αποδόμηση και το ξεπούλημα της Ελλάδας

View original post 216 more words

Categories: Uncategorized

ΕΛΑΜ: Οι Ήρωες της Κύπρου δεν θυσιάστηκαν για την Ομοσπονδία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΜ: Οι Ήρωες της Κύπρου δεν θυσιάστηκαν για την Ομοσπονδία

Αντιπροσωπεία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου αποτελούμενη από στελέχη της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού και της Ομάδας Πρωτοβουλίας Τροόδους, παρευρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 3/11 στο Εθνικό Μνημόσυνο της ηρωομάνας Κυπερούντας, τιμώντας τη μνήμη των παλληκαριών της κοινότητας που θυσιάστηκαν για την Λευτεριά της Κύπρου κατά τον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά και κατά την βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974.

View original post 68 more words

Categories: Uncategorized
%d bloggers like this: