Archive

Posts Tagged ‘Αρχαία Ελληνικά’

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τσικοπούλου Χαρᾶς
Ἐκ τοῦ τομέως Παιδείας τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τὶς στιγμὲς τοῦτες ποὺ τυπώνονται στὸ χαρτὶ οἱ ἀκόλουθες σκέψεις, προσπαθώντας νὰ αἰτιολογήσουμε τὸν πιὸ πάνω τίτλο γιατὶ εἶναι χρήσιμα τὰ Α.Ε., αὐθόρμητα ἦλθε στὸν νοῦ μας ὁ πηχυαῖος τίτλος ἑνὸς ἐπιστημονικοῦ ἄρθρου δύο σπουδαίων ἐπιστημόνων Ἀμερικανῶν στοχαστῶν, ποὺ μόλις πρὸ μιᾶς δεκαετίας περίπου εἶχε δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος: «Ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ».

Ἂς ἀρκεστοῦμε πρὸς στιγμὴν στὸ ἀπύθμενο περιεχόμενο ποὺ περικλείει μόνο αὐτὸς ὁ τίτλος. Διότι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πολῖτες (γονεῖς, διάφοροι σύλλογοι καὶ φορεῖς) ἔχουμε σταθεῖ μὲ δέος μπροστὰ στὴ γενικευμένη κρίση, ἡ ὁποία ἀποδείχτηκε ὅτι ὀφείλεται στὴν ὕπαρξη φυματικῆς Παιδείας. «Βαρὺ ἀπαιδευσία» (Πιττακὸς) ποὺ …«ὁδηγεῖ σὲ πλάνη», μᾶς βεβαιώνει ὁ σοφός μας πρόγονος, Σωκράτης. Καὶ ἐνῷ εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλη τὴν Ε.Ε. ἡ ἀνθρωποποιὸς δύναμη καὶ ἡ παιδευτικὴ ἀξία τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ἐμεῖς, Ἐπιμηθεῖς ὄντες, μετὰ ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες συνειδητοποιήσαμε(;) τὸν τραγικὰ ἐπίκαιρο λόγο τοῦ Καμύ: «Δὲν μᾶς ἀπομένει, παρὰ νὰ ἀναγεννηθοῦμε ἢ νὰ πεθάνουμε».

Πολλοὶ Νεοέλληνες… Συνεχίζεται…

Διδάσκοντας ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στὸ δημοτικὸ σχολεῖο | Ἑλλήνων Φῶς

Διδάσκοντας ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στὸ δημοτικὸ σχολεῖο

21 Νοεμβρίου, 2015- Πηγή φωτογραφίας filonoi.gr

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

«Ἡ θητεία μου στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ὑπῆρξε ἡ σπουδαιότερη πνευματική μου ἄσκηση. Στὴ γλῶσσα αὐτὴ ὑπάρχει ἡ πληρέστερη ἀντιστοιχία, μεταξὺ λέξεων καὶ ἐννοιολογικοῦ περιεχομένου» [Βέρνερ Χάισεμπεργκ, Γερμανὸς φιλόσοφος, γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα

Περισσότερα: Διδάσκοντας ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στὸ δημοτικὸ σχολεῖο | Ἑλλήνων Φῶς

Νέος τόμος του ΚΕΓ – Αρχαία Μακεδονία: Γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός

280px Macedonian Army Pezetairos Νέος τόμος του ΚΕΓ   Αρχαία Μακεδονία: Γλώσσα, ιστορία, πολιτισμόςTo Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας συνεχίζοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας στη διαχρονία της και στις ποικίλες μορφές της, στο πλαίσιο της δράσης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Φιλολογίας των ΑΕΙ», εξέδωσε τον τετράγλωσσο τόμο (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) Αρχαία Μακεδονία: Γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός (επιμ. Γ. Γιαννάκης), στον οποίο προβάλλονται οι πλέον σύγχρονες θέσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Τα τέσσερα κείμενα που συγκροτούν τον τόμο αποτελούν τη συμπυκνωμένη γνώση καταξιωμένων ειδικών στη μελέτη της αρχαίας Μακεδονίας και ακολουθούν μια διεπιστημονική προσέγγιση, όπως επιβάλλεται από τη φύση του ερευνώμενου θέματος.

Tο πρώτο κείμενο (Michael Zahrnt, Γερμανία) εστιάζει σε θέματα σχετικά με την ιστορία της Μακεδονίας από τις απαρχές της ιστορικής περιόδου έως την ελληνιστική περίοδο, το δεύτερο (Arthur Muller, Γαλλία) ασχολείται με τα αρχαιολογικά δεδομένα, στο επόμενο (Emilio Crespo, Ισπανία) συζητούνται οι φιλολογικές μαρτυρίες και συνολικά η γλωσσική κατάσταση της αρχαίας Μακεδονίας, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο (Julián Méndez Dosuna, Ισπανία) γίνεται μια συστηματική συζήτηση των γλωσσικών δεδομένων.

Το επίκεντρο του τόμου είναι η θέση της μακεδονικής στους κόλπους της αρχαίας ελληνικής, και ειδικότερα ως μέλους του διαλεκτικού χάρτη της αρχαίας ελληνικής, καθώς και οι ενισχυτικές μαρτυρίες από τις συναφείς επιστήμες της φιλολογίας, της ιστορίας και της αρχαιολογίας.

Οι τέσσερις μελέτες του τόμου συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η αρχαία Μακεδονία και η γλώσσα της αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ιστορικού, πολιτισμικού και γλωσσικού τοπίου της αρχαίας Ελλάδας, έχοντας διατηρήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ήταν κοινά και με τα υπόλοιπα ελληνικά φύλα σε μια παλαιότερη περίοδο.

Περισσότερα στο greek-language.gr

Διαβάστε όλο το βιβλίο online στο Scribd

Πηγή: history-of-Μacedonia

%d bloggers like this: