Archive

Posts Tagged ‘Quotes’

10 μαθήματα ευτυχίας που μάθαμε από τους Αρχαίους Έλληνες

Ανθολόγιον Sapere aude!

Όπως πίστευε ο Επίκουρος, ο άνθρωπος είναι κάτι μεγάλο και πολύτιμο. Την ευτυχία, τη μακαριότητα, την έχει μέσα του, φτάνει να παραμερίσει όσα τον ενοχλούν και του κάνουν κόλαση τη ζωή. Εδώ σας δίνουμε 10 μικρά αλλά πολύτιμα μαθήματα ευτυχίας που μας δίνουν οι αρχαίοι πρόγονοι μας!

SymposiumOfPlatoAnselm

View original post 546 more words

“Alexander the great was not Greek” Slavs say. “I’m Greek” Alexander said. Which one would you tend to believe?

UPDATED on: 3 Dec 2015

The long story short: Fyrom, (original name: Vardarska) is a small Balkan country in Europe inhabited mostly by Slavic people. As a country, it is surrounded by other countries, like Kosovo, Serbia, Bulgaria and some more, therefore as a territory has no sea at all. Due to this misfortune, the economy of this country is not at its highest since the citizens cannot expand their trade via their non-existed sea. So the solution in order to succeed a better economy is to own a piece of a neighboring land which has access to the sea. The neighboring countries which have a sea are Albania, Bulgaria, and Greece.

For various historical reasons which you can read in the article The Macedonian issue – A perilipsis (summary) of the matter” they chose the Greek land of Macedonia as their ideal territory for their future plans to expand their economy and began propaganda many years ago against Greece in an effort to usurp the land. Since then they pretend the victims from the one hand and from the other hand that Greeks are at fault because they occupied a part of Macedonia that belonged to them and left them without “their” land. Their goal is to convince both their citizens and the innocent people around the world about “their rights” and “their Macedonia”. Of course they can’t say the truth, that “we are some greedy thieves”, (they always had the option to ask for an agreement from the Greeks, especially when both of them had the best relations for more than 1.000 years) so they’re spreading the “honorable fight for our country” idea to the young generation. Now Greeks must provide enough evidence to the world, to inform the ignorant people about the truth.

If nothing else, their devious plan becomes crystal clear when the dirty Greek government which follows the orders and plans of the NWO (New World Order), decided to surrender the historically proven Greek name of Macedonia to them, but without giving them any land and THEY REFUSED even though their propaganda screams since 1991 [when they officially usurped the name “Macedonia”] that they only want what is “theirs” and NOT the Greek land. And this outrageous thing happened THREE times and THEY REFUSED THREE TIMES.

One of the top-10 lies Slavs from Fyrom use, is the “Alexander the Great was not Greek but Slav”. Of course, this is a myth. Many things can prove that Alexander and Macedonia are both Greek. Alexander’s name, for example, has a Greek etymology. The article “Is Alexander the Great Greek?” by history-of-Macedonia.com says:

“he [Alexander] never missed a chance to verify his pride for his Greek ancestry. His parents had Greek origins. Alexander considered himself as a Greek. He spoke Greek. He grew up and was educated from famous Greek teachers like Aristotle (who was a nationalist and never accepted the idea to teach any other person instead of a Greek person)* and had as his favorite book Iliad of Homer. He worshiped the same gods as the rest of the Greeks. He undertook and accomplished to a military campaign based on the long-term hostility between Greeks and Persians, as leader of the Greeks. Both he and his army spread the ancient Greek language and culture to the fringes of India and therefore Alexander has justifiably been used for centuries as a symbol of Greek civilization.

* = The sentence in gray was added by me later (It’s common knowledge that Aristotle was a nationalist) and is not a part of the original article. Oh, and since we’re talking about Aristotle let me ask you something…. I’m pretty sure that you know Aristotle right? You know that he was Greek right? Well, he was from a city called “Stageira”. And guess what. Stageira is in Macedonia. Was Aristotle Greek but Macedonia was not?

Anyway, in this article, I will not try to explain the etymology behind Alexander’s name, or his ancestry, (the article I mentioned above by history-of-Macedonia.com explains both if you’re interested) instead I’ll let Alexander speak for himself since many quotes of him can prove his Greek heritage.

Quote No1:

Speaking to Athenians and Thebians: “We are united by the same language, the same blood and the same visions”.

The above is a part of the quote: “Holy shadows of the dead, I am not to blame for your cruel and bitter fate, but the accursed rivalry which brought sister nations and brother people to fight one another. I do not feel happy for this victory of mine. On the contrary, I would be glad, brothers, if I had all of you standing here next to me, since we are united by the same language, the same blood and the same visions.

Addressing the dead Hellenes (the Athenean and Thebean Greeks) of the Battle of Chaeronea, as quoted in Historiae Alexandri Magni by Quintus Curtius Rufus.

Quote No2:

In a letter that Alexander sent to the Persian king Darius III of Persia in response to a truce plea he said: your ancestors came to Macedonia and the rest of Hellas [Greece] and did us great harm, though we had done them no prior injury. I have been appointed leader of the Greeks, and wanting to punish the Persians I have come to Asia, which I took from you”

Arrian, Anabasis of Alexander II, 14, 4 (Loeb, P. A. Brunt) –

Quote No3:

He said in his own language (which just by coincidence was the GREEK Doric dialect: “Ευχαριστώ τοις θεοίς ότι εγεννήθη Έλλην” which means I thank the gods for being Greek”

Arrian, Anabasis of Alexander. Based on the book of Ptolemeus I Soter, Alexander’s friend.

Quote No4:

Now you fear punishment and beg for your lives, so I will let you free, if not for any other reason so that you can see the difference between a Greek king and a barbarian tyrant, so do not expect to suffer any harm from me. A king does not kill messengers.”

Historia Alexandri Magni of Pseudo-Kallisthenes, 1.37.9-13

Quote No5:

Shall I pass by and leave you lying there because of the expedition you led against Greece, or shall I set you up again because of your magnanimity and your virtues in other respects?”

Pausing and addressing to a fallen statue of Xerxes the Great – Plutarch. The age of Alexander: nine Greek lives. Penguin, 1977. p. 294

Quote No6:

If it were not my purpose to combine barbarian things with things Hellenic, to traverse and civilize every continent, to search out the uttermost parts of land and sea, to push the bounds of Macedonia to the farthest Ocean, and to disseminate and shower the blessings of the Hellenic justice and peace over every nation, I should not be content to sit quietly in the luxury of idle power, but I should emulate the frugality of Diogenes. But as things are, forgive me Diogenes, that I imitate Herakles, [Hercules] and emulate Perseus, and follow in the footsteps of Dionysos, the divine author and progenitor of my family, and desire that victorious Hellenes should dance again in India and revive the memory of the Bacchic revels among the savage mountain tribes beyond the Kaukasos…

As quoted in “On the Fortune of Alexander” by Plutarch, 332 a-b.

Quote No7:

Our enemies are Medes and Persians, men who for centuries have lived soft and luxurious lives; we of Macedon for generations past have been trained in the hard school of danger and war. Above all, we are free men, and they are slaves. There are Greek troops, to be sure, in Persian service — but how different is their cause from ours! They will be fighting for pay — and not much of at that; we, on the contrary, shall fight for Greece, and our hearts will be in it. As for our foreign troops — Thracians, Paeonians, Illyrians, Agrianes — they are the best and stoutest soldiers in Europe, and they will find as their opponents the slackest and softest of the tribes of Asia. And what, finally, of the two men in supreme command? You have Alexander, they — Darius!

Addressing his troops prior to the Battle of Issus, as quoted in Anabasis Alexandri by Arrian Book II, 7.

Quote No8:

Youths of the Pellaians and of the Macedonians and of the Hellenic Amphictyony and of the Lakedaimonians and of the Corinthians… and of all the Hellenic peoples, join your fellow-soldiers and entrust yourselves to me, so that we can move against the barbarians and liberate ourselves from the Persian bondage, for as Greeks we should not be slaves to barbarians.

As quoted in the Historia Alexandri Magni of Pseudo-Kallisthenes, 1.15.1-4.

The conclusion is yours!

By: MacedonianAncestry

%d bloggers like this: